The Director of the Clinic
Prof. Vesna Kuruc, MD. DSc.


Prof. dr sc. med. Vesna Kuruc je magistarsku tezu pod nazivom "Značaj i uloga rehabilitacije u poboljšanju respiratorne muskulature u bolesnika sa pleuralnim izlivom tuberkulozne etiologije" odbranila 1989. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom "Značaj terapeutskog dejstva lasera niske snage u bolestima respiratornog sistema" 1998, kada je i izabrana za docenta, da bi 2003. godine postala vanredni profesor Katedre za internu medicinu. Tokom rada učestvovala je kao autor i koautor u izradi 160 stručnih radova koji su objavljeni u časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Član je Evropskog respiratornog društva (ERS), pneumoftiziološke sekcije SLD–DLV, Udruženja pulmologa Srbije (UPS), Nacionalne komisije za tuberkulozu, a od 22. novembra 2004. i član Ekspertskog tima Ministarstva zdravlja Republike Srbije za kontrolu tuberkuloze u Srbiji.

 

 

Glavna sestra Klinike je Dragana Radocaj, viša medicinska sestra.