Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

 Институт за плућне болести Војводине је наставна база Медицинског факултета УНС за предмете:

    -интерна медицина
    -хирургија
    -патологија

за додипломску наставу из

    -опште медицине
    -стоматологије
    -здравствене неге

 

као и за последипломску наставу за специјализације и уже специјализације, као и за докторске студије.

Наставно особље на Медицинском Факултету у Новом Саду

 

 

Наставник

Интерна мед.

Патологија

Хирургија

Здр. нега

Микробиол.

Ургентна
медицина

Рехабилит.

Укупно

Ред. професор

5

2

/

/

/

/

/

7

Ванр. професор

3

1

2

/

/

/

/

6

Доцент

3

1

2

1

/

/

/

7

Асистент

7

2

2

2

1

1

1

16

Укупно

18

6

6

3

1

1

1

36

 

 

 ДОКТОРИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - 25

 МАГИСТРИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - 30

 

СПЕЦИЈАЛИСТИ - 90

 

   ПФ / пулмологија - 6
   ПФ / онкологија - 9
   ПАТ / мед.цитологија - 2
   Пнеумофтизиолог - 27
   Интерна медицина - 10
   ИМ / пулмологија - 1
   ИМ / онкологија - 1
   ИМ / кардиологије - 1
   Општа хирургија - 3
   Грудна хирургија - 6
   Анестезиологија и реаниматологија - 7
   Патолошка анатомија - 2
   Ургентна медицина - 2
   Радиологија - 6
   Микробиологија са паразитологијом - 3
   Соц. медицина и здрав. заштита - 2
   Физикална медицина и рехабилитација - 1
   Стоматолошка протетика - 1

 

 СУБСПЕЦИЈАЛИСТИ - 20

   Пулмологија - 7
   Онкологија - 10
   Медицинска цитологија - 2
   Кардиологија - 1

 

Институт за плућне болести Војводине има сарадњу са медицинским
установама из региона као и из Европе и Америке:

 

 • Медицински центри Бања лука и Фоча - БИХ
 • Клиника за плућне болести – Подхрастови – Сарајево – БИХ
 • Клиника за плућне болести – Никшић – Црна гора
 • Клиничко-болнички центар Црне горе – Подгорица – Црна гора
 • Болнишница Голник – Словенија
 • Болнишница Тополшица – Словенија
 • Papanicolaou Hospital - Aristotle University - Солун, Грчка
 • West Deutsch Tumor Zentrum – Essen – Немачка
 • Ruhrland Klinik – Essen – Немачка
 • Thoraxklinik - Heidelberg University Clinics – Немачка
 • Mayo Clinic – Rochester – САД
 • Cleveland Clinic – САД