Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

 

Jавнe набавкe 2017

Jавнa набавкa радова –Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), ЈН ОП 10/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Jавна набавкa услуга – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈНМВ 5/2017, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

 

 

Jавна набавкa услуга – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ЈНМВ 6/2017, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Jавнa набавкa услуга, МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА,обликовано по партијама од 1 до 2 ЈН ОП 9/2017.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

Јавна набавка услуга- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА,ЈН ОП 8/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

 

Јавна набавка добара- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

 

Jавнa набавкa добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ЈН ОП 4/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Одлука о додели уговора

 

 

Jавнa набавкa радова – Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), ЈН ОП 3/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

Jавнa набавкa добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ - АЛЕРГЕНИ, обликовано по партијама од 1 до 2, ЈНМВ 4/2017, јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈН ОП 6/2017 ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ – РО ФИЛМОВИ, обликовано по партијама од 1 до 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈН ОП 5/2017 - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate“, обликовано по партијама од 1 до 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добра – *ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, обликовано по партијама од 1 до 2*, ЈНМВ 3/2017, јавна набавка мале вредности.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добра – *ХЕМИКАЛИЈЕ - МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ*, ЈНМВ 2/2017, јавна набавка мале вредности.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добра – ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА, обликовано по партијама од 1 до 14, ЈН ОП 2/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН ППСОПЗПП 2/2017 Одлука о обустави поступка

ЈН ППСОПЗПП 2/2017 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН ППСОПЗПП 2/2017 Обавештење о обустави поступка

 

 

Jавнa набавкa добра – ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, обликовано по партијама од 1 до 15, ЈН ОП 1/2017, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН ППСОПЗПП 1/2017 Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

ЈН ППСОПЗПП 1/2017 Обавештење о обустави поступка

 

 

Jавнa набавкa услуга - Израда комплетне пројектно-техничке документације за извођење радова на адаптацији дела простора у објекту Института за плућне болести Војводине, ЈНМВ 1/2017, Јавне набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa услуга - ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (GE-VCT 64) – замена операторске конзоле GOC6.6, ЈН ППБОПЗПП 1/2017, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнe набавкe 2016

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (Инјектор за мултислајсни ЦТ скенер, модел SOMATOM Definition AS/20 Open/14444269, Апарат за неинвазивну вентилацију и Монитор виталних функција), по партијама, ЈН ОП 22/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, - Систем за вентилацију обдукционе сале, ЈН ППБОПЗПП 3/2016, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

Jавнa набавкa добара – НАБАВКА И ЗАМЕНА РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ ЗА GE VCT 64 LIGHTSPEED, ЈН ОП 21/2016, Отворени поступак, који се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 

Jавнa набавкa добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ФИБЕР ОПТИЧКИ БРОНХОСКОП, ЈНМВ 9/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈНМВ 8/2016 Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара – ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА - ESBRIET, ЈНМВ 7/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Прибор за хирургију, обликовано по партијама од 1 до 31, ЈН ОП 20/2016 отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

II Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Уградни материјал у хирургији - остали, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 19/2016 отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки шавни материјал и прибор, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 18/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Додатно појашњење II

Додатно појашњење III

Измене и допуне конкурсне документације 26.08.2016

Додатно појашњење IV

Додатно појашњење V

Измене и допуне конкурсне документације 02.09.2016

Додатно појашњење VI

Додатно појашњење VII

Измене и допуне конкурсне документације 08.09.2016

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Додатно појашњење VIII

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Гумени и ПВЦ производи, обликовано по партијама од 1 до 34, ЈН ОП 17/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење II

Додатно појашњење III

Измене и допуне конкурсне документације 01.09.2016

Додатно појашњење IV

Измене и допуне конкурсне документације 06.09.2016

Додатно појашњење V

Додатно појашњење VI

Додатно појашњење VII

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 4, ЈН ОП 16/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Лабораторијски прибор, обликовано по партијама од 1 до 23, ЈН ОП 15/2016, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Траке и папир за стерилизацију, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 14/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Завојни, обликовано по партијама од 1 до 19, ЈН ОП 13/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за биохемију, обликовано по партијама од 1 до 13, ЈН ОП 12/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о измени одлуке о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за патологију, обликовано по партијама од 1 до 15, ЈН ОП 11/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију, обликовано по партијама од 1 до 14, ЈН ОП 10/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за спирометрију, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 9/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за Бронхолошки кабинет, обликовано по партијама од 1 до 6, ЈН ОП 8/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Филмови за РТГ снимање, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавну набавкa услуга – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ЈНМВ 6/2016, Јавна набавка мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕKЦИОНА СРЕДСТВА, обликовано по партијама од 1 до 7, ЈН ОП 6/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ВИДЕОБРОНХОСКОП, ЈНМВ 5/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

Jавнa набавкa добара - ХЕМИКАЛИЈЕ (МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ), ЈНМВ 4/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate", ЈН ОП 5/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација 

Измене и допуне конкурсне документације

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

II ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

III ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa услуга - ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (GE-VCT 64) – замена детекторског модула (FRDM), ЈН ППБОПЗПП 2/2016, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa услуга - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ЈН ОП 4/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ПОСТЕЉНО РУБЉЕ, ЈНМВ 3/2016, Jавнa набавкa мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

Jавнa набавкa услуга - МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА, ЈН ОП 3/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

Jавнa набавкa добара - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, ЈНМВ 2/2016, Jавнa набавкa мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

Jавнa набавкa добара - ХЕМИКАЛИЈЕ (МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ),  ЈНМВ 1/2016, Јавна набавка мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  

Jавнa набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЦИСТИЧНЕ ФИБРОЗЕ, обликовано по партијама од 1 до 2, ЈН ОП 2/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

Jавнa набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ, обликовано по партијама од 1 до 32,  ЈН ОП 1/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 


Sledeća