Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

 

Jавнe набавкe 2015

 

 

Jавнa набавкa добара - НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ЕНТЕРИЈЕР – ЗАВЕСЕ у оквиру пројекта Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката,
ЈН ОП 31/2015, Oтворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa услуга - СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПА (комада 3), произвођача OLYMPUS, ЈН ППБОПЗПП 10/2015
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 9/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 8/2015

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 7/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 5/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 4/2015

Обавештење о покретању ППБО (радови у објекту Каменица 2)

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка ППБОПЗПП 3/2015 

Обавештење о покретању ППБО (радови у објекту Каменица 2)

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Додатно појашњење

Измене и допуне

Измењена и допуњена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка 30/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Измене и допуне

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 29/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 28/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Измене и допуне

Измењена техничка спецификација и образац понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 27/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка 26/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 25/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

  

Јавна набавка 24/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Додатне информације

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка 23/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора - ЈН ППСОПЗПП 6-2015

Обавештење о закљученом уговору - ЈН ППСОПЗПП 6-2015

  

Јавна набавка 22/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Прилог - генерички називи

Измене конкурсне документације

Измене конкурсне документације - прилог

Измењена конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 21/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 20/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 19/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

  

Јавна набавка 18/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

  

Јавна набавка 17/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 16/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

  

Јавна набавка 15/2015 

Позив за подношење понуда - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за Бронхолошки кабинет

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закључењу уговора

  

Јавна набавка 14/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за патологију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 13/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за биохемију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне документације

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Измењена конкурска документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 12/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о измени конкурсне документације

Измењена тех. спец. Образац понуде и струк. цене

Измењена конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Измењена тех. спец. Образац понуде и струк. цене

Појашњење измене конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење измене конкурсне документације

Појашњење измене конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 11/2015 

Позив за подношење понуда - Материјал за дијализу

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документација 10.6.2015.

Измењена конкурсна документација 10.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 10.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 25.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 26.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 29.6.2015.

Обавештење о закључењу уговора

  

Јавна набавка 10/2015 

Позив за подношење понуда - Лабораторијски реагенси и материјал за спирометрију

Конкурсна документација за 10/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење o oбустави поступка за 10/2015

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење o oбустави поступка за 10/2015 - I

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка 9/2015 

Позив за подношење понуда - РТГ филмови

Конкурсна документација за 9/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о закључењу уговора.doc

 

Јавна набавка 8/2015 

Позив за подношење понуда - Завоји

Конкурсна документација за 8/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документација 17.6.2015.

Измењена конкурсна документација 17.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 17.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документацијe 19.6.2015. појашњење

Измењена конкурсна документација 22.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 22.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документација 22.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документацијe 23.6.2015. појашњење

Измена и допуна конкурсне документацијe 26.6.2015. појашњење

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о закључењу уговора

  

Јавна набавка мале вредности 1/2015 

Позив за подношење понуда - Ентерална храна за пацијенте

Конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене за ЈНМВ 1/2015

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 1/2015

Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 1/2015

Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Обавештење о закљученом уговору

  

Јавна набавка 7/2015 

Позив за подношење понуда - Лекови за лечење цистичне фиброзе

Конкурсна документација за 7/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 6/2015

Позив за подношење понуда - Лекови за хуману употребу

Конкурсна документација за 6/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације 10.6.2015.

Обавештење о обустави поступка 17.6.2015

Обавештење о закљученом уговору

  

Јавна набавка 5/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објаве позива - поправка уређаја за компјутеризовану томографију

Конкурсна документација за 5/2015

Обавештење о измени конкурсне документације за 5/2015

Измене и допуне конкурсне документације за 5/2015

Измењена конкурсна документација за 5/2015

Појашњење конкурсне документација за 5/2015

Одлука о додели уговора за 5/2015

Обавештење о закључењу уговора за 5/2015

 

 


Prethodna