Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

Организација

 

  в.д. Директора Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

 

Помоћник директора за образовну и научно истраживачку делатност Института
Проф. др сц. мед. Биљана Звездин
Координатор за сарадњу са здравственим установама и организацијама на међународном нивоу
Проф. др сц. мед. Невена Сечен
Помоћник директора за техничке послове
дипл. инг. Зоран Потић, МSCE
Главна сестра Института за плућне болести Војводине
Здравица Секеруш, виша мед. сестра

 

Управник Поликлинике за плућне болести
Проф. др сц. мед. Ђорђе Поважан

Амбулантно пријемна служба

  Главна сестра Амбулантно пријемне службе
Вида Продић, виша мед. сестра

Одељење за пријем

  Начелник Одељења
Спец. др мед. Славица Лесјак

Одељење за специјалистичко - консултативне прегледе

  Начелник Одељења
Доц. др Ненси Лалић

Дневна болница за хемиотерапију

  Начелник дневне болнице
Доц. др Далиборка Бурсаћ

Поликлиничка служба - Диспанзер за плућне болести Нови Сад

  Начелник Поликлиничка служба - Диспанзер за плућне болести Нови Сад
Доц. др сц. мед. Мирослав Илић
Главна сестра Поликлиничка служба - Диспанзер за плућне болести Нови Сад
Крстана Алексић, виши радиолошки техничар

 

Управник
Асист. др сци. мед. Сања Хромиш, прим.
Главна сестра Клинике за општу пулмологију
Јелена Јефтић, виша мед. сестра

Одељење за акутне пнеумопатије

  Начелник Одељења за акутне пнеумопатије
Проф. др сц. мед. Мирна Ђурић

Одељење за хроничне опструктивне болести плућа

Начелник Одељења за хроничне опструктивне болести плућа
Прим. мр сц. мед. Лидија Вртунски Море

Одељење за астму

Начелник Одељења за астму
Проф. др сц. мед Биљана Звездин

Одељење за полуинтензивно лечење и негу опструктивних болести плућа и алергија

  Начелник
Ассист. др сци. мед. Сања Хромиш, прим.

 

Управник Клинике
Проф. др сц. мед. Весна Куруц
  Главна сестра Клинике
Драгана Радочај, дипл. орг. здр. неге

Одељење за туберкулозу

Начелник Одељења
Прим. др сц. мед. Даринка Кукавица

Одељење за интерстицијумске болести плућа

Начелник Одељења
Проф. др сц. мед. Весна Куруц

Одељење за саркоидозу

Начелник Одељења
Проф. др сц. мед. Зора Павловић-Поповић

 

  Управник Клинике за ургентну пулмологију
Доц. др сц. мед. Јован Матијашевић

  Главни техничар Клинике за ургентну пулмологију
Златко Ћирић, мед. техничар

Одељење за интензивну негу

  Начелник Одељења за интензивну негу
Доц. др сц. мед. Јован Матијашевић
  Главни техничар Одељења за интензивну негу
Златко Ћирић, мед. техничар

Одељење за полуинтензивну негу

Начелник Одељења за полуинтензивну негу
Доц. др сц. мед Душанка Обрадовић

Одељење за респираторне и кардијалне инсуфицијенције

 

Начелник Одељења за респираторне и кардијалне инсуфицијенције
Проф. др сц. мед. Илија Андријевић

Одељење за тромбоемболије плућа

Начелник Одељења за тромбоемболије плућа
Прим. мр сц. мед. др Јадранка Вучићевић Тробок

 

Управник Клинике за пулмолошку онкологију
Прим. др сц. мед. Горан Стојановић
  Главна сестра Клинике за пулмолошку онкологију

Одељење за инвазивну дијагностику

Начелник Одељења за инвазивну дијагностику
Асс. др сц. мед. Бојан Зарић

Одељење за дијагностику и терапију карцинома бронха

Начелник Одељења за дијагностику и терапију карцинома бронха
Проф. др сц. мед. Невена Сечен

Одељење за терапију карцинома бронха са негом и палијативним третманом

Начелник Одељења за терапију карцинома бронха са негом и палијативним третманом
Проф. др сц. мед. Јелена Станић

Одељење за интервентну бронхологију

  Начелник Одељења за интервентну бронхологију
Прим. др сц. мед. Горан Стојановић

Центар за бронхолошку дијагностику

  Начелник Центра за бронхолошку дијагностику
Прим. др сц. мед. Горан Стојановић
Главна сестра Центра за бронхолошку дијагностику
Мирјана Симоновић, виша мед. сестра

Служба за анестезију и реанимацију

Амбуланта за палијативно лечење бола

Амбуланта за бронхоскопије

 

Управник Одељења плућне хирургије
Проф. др сц. мед. Милош Коледин
  Главна сестра Клинике за грудну хирургију
Душка Ћулум, виши радиолошки техничар

Одељење плућне хирургије

Одељење за трауме грудног коша

Начелник Одељења за трауме грудног коша
Асс. др сц. мед. Милорад Бијеловић

Odeljenje hirurgije grudnog zida

Начелник Одељења хирургије грудног зида
Асс. др сц. мед. Дејан Ђурић

Одељење опште и септичне хирургије

Начелник Одељења септичне хирургије
Доц. др сц. мед. Иван Кухајда

 

Одељење анестезије

  Начелник Одељења анестезије
Др Даница Хајдуковић

Одељење за интервентне процедуре, дијагностику и лапараскопску хирургију

  Начелник Одељења за интервентне процедуре, дијагностику и лапараскопску хирургију
Проф. др сц. мед. Мирослав Д. Илић

 

Лабораторија за испитивање - Центар за клиничку биохемију

Начелник Центра за клиничку биохемију
Прим. мр пх. Вера Цветковић
Главни лаборант Центра за клиничку биохемију
Емилија Радић, виши лабораторијски техничар

Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију

Начелник Центра за микробиологију, вирусологију и имунологију
Прим. др сц. мед. Татјана Куруцин
Главни лаборант Центра за микробиологију, вирусологију и имунологију
Јелка Орловић, виши лабораторијски техничар

Центар за патологију

Начелник Центра за патологију
Проф. др сц. мед. Дејан Вучковић
  Главни лаборант Центра за патологију
Далиборка Опарница, лабораторијски техничар

Центар за клиничка истраживања

  Начелник Центра за клиничка истраживања
Асс. др сц. мед. Бојан Зарић

Центар за молекуларну генетику

  Начелник Центра за молекуларну генетику
Проф. др сц. мед. Живка Ери

Центар за радиологију

Начелник Центра за радиологију
Спец др мед. Душан Белић
Главни радиолошки техничар Центра за радиологију
Милојко Подунавац, инг. медицинске радиологије

 

Центар за патофизиологију дисања са медицином сна

Начелник Центра за патофизиологију дисања са медицином сна
Проф. др сц. мед. Иван Копитовић

Главна сестра Центра за патофизилогију дисања са медицином сна
Јованка Ћојановић, виша мед. сестра

Центар за респираторну рехабилитацију

Начелник Центра за респираторну рехабилитацију
Асист. др сци. мед. Данијела Кухајда
Главни физиотерапеут Центра за респираторну рехабилитацију
Наташа Киш, виши физиотерапеут

Центар за организацију, планирање, евалуацију, медицинску информатику и статистику

  Начелник центра
Мр сц. мед. Маријела Потић
  Шеф одсека за медицинску статистику и КМЕ
Јарослава Хован Сомборац, МД. МСц

Центар за радиотерапију

  Начелник центра
мр сци. мед. Соња Виторовић
  Шеф одсека медицинске физике и контроле квалитета
Лука Драгојловић

 

Центар за информационе технологије

Начелник Центра за информационе технологије
дипл. инг. Зоран Потић, МSCE

Одељење економско финансијских послова

Начелник одељења за економско финансијске послове
Јово Чарапић, дипл. екон.

Одељење правних, кадровских, административних и општих послова

  Начелник Одељења правних, кадровских, административних и општих послова
Анђа Јовић, дипл. правник