Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

 

ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА


  • Пацијенти у фокусу нашег деловања.
  • Примена принципа добре клиничке праксе
  • Едукација на највишем нивоу
  • Развој образовне и научно-истраживачке делатности у циљу побољшања превенције, дијагностике, лечења и праћења болесника
  • Систем заједничких вредности за све запослене
  • Принцип једнакости и правичности у развоју каријере запослених и награђивању за остварене резултате
  • Принцип пословања доброг домаћина
  • Принцип сталног напретка и стремљење ка највишем могућем нивоу здравствене заштите наших пацијената

 


СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ за период од 2015. до 2019. године

  • Увођење нових и побољшање постојећих услуга дијагностике и лечења;
  • Набавка нове медицинске опреме, замена постојеће која је дотрајала;
  • Побољшање квалитета безбедности пацијената и запослених;
  • Унапређење квалитета процеса рада и услуга;
  • Развој информационих технологија;
  • Знање као кључна компетентност у развоју Института, стално учење, прилагођавање и мењање;
  • Развој научно-истраживачке делатности у улози превенције обољевања, унапређења метода дијагностике и лечења, као и побољшања квалитета живота опште популације.

 

За успешну реализацију утврђених циљева планирају се и обезбеђују неопходни ресурси, организују се, реализују и контролишу активности у процесима те се анализирају и мере остварени циљеви у поређењу са планираним.


Сремска Каменица, април 2015. г.