Upravnik Poliklinike
prof. dr sc. med. Đorđe Považan


Upravnik je prof. dr sc. med. Đorđe Považan koji je 1985. godine odbranio magistarski rad “Učestalost i značaj difuznih radiografskih promena u plućima“, a 1998. godine i doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Značaj invazivnih dijagnostičkih postupaka kod pneumonija sa osvrtom na imunodeficitarne bolesnike“. Godine 1999. izabran je za docenta. 2004. izabran za vanrednog profesora na nastavnom predmetu Interna medicina (Pneumoftiziologija). Od oktobra 2000. do oktobra 2009. obavljao je poslove prodekana za doktorske studije i specijalizacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Boravio je na usavršavanju u bolnicama u Engleskoj, Mađarskoj i Nemačkoj. Aktivan je član Pneumoftiziološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine. Kao autor i koautor učestvovao je u izradi više od 130 stručnih radova koji su prezentovani na domaćim i stranim skupovima i kongresima.

 

 

Glavna sestra Klinike je Vida Prodić, viša medicinska sestra.

Kontakt

Prijemna ambulanta: 021/4805-287
Dežurni lekar 021/4805-286

Поликлиника за плућне болести

 
Поликлиника за болести плућа, којој припада и Диспанзер за плућне болести у Новом Саду, саставни је део Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици. Садржај рада поликлиничке службе је превентивни, дијагностички, куративни и едукативни. Годишње се у Амбулантно-пријемној служби прегледа око 25.000 пацијената, од којих се 6.000 задржи на болничком лечењу.

 

Концепт заокруженог простора, какав се фаворизује у западној Европи и Америци, примењен је у Амбулантно-пријемној служби Поликлинике Института, чиме је побољшана ефикасност рада и убрзана обрада пацијената, као и њихово прослеђивање вишим инстанцама те установе ради даље дијагностике и лечења.

 

Поликлиничка делатност Амбулантно-пријемне службе одвија се у неколико амбуланти: