Upravnik Poliklinike
prof. dr sc. med. Đorđe Považan
Kontakt

Dežurni lekar 021/4805-286
Kontakt posle podne i noću na telefon 021/ 4805-287

Пријемна амбуланта

Пријемна пулмолошка амбуланта је део поликлиничко-пријемног блока где се остварује први контакт са пацијентима. Рад амбуланте одвија се у две просторије: у првој се обавља пријем и преглед пацијената, а друга је опремљена за потребе хитних реанимационих мера, плеуралних евакуационих пункција и других дијагностичких процедура. У циљу брзе дијагностике и правовременог лечења, амбуланта је повезана са Амбулантом за ехокардиографију, Амбулантом за функционалну дијагностику, са Центром за патофизиологију дисања и Центром за радиологију. Пријемна амбуланта отворена је у континуитету 24 сата. У преподневној смени раде два лекара – специјалиста интерне медицине и специјалиста ургентне медицине, а после подне и ноћу један лекар специјалиста и једна медицинска сестра.

 

Информације у вези с радом пријемне амбуланте могу се добити на телефон 021/480-52-87.