Načelnik centra
Prof. dr sc. med. Ivan Kopitović


Ivan Kopitović je zaposlen na Institutu za plućne bolesti Vojvodine (IPBV) u Sremskoj Kamenici od septembra 1995.godine. Trenutno je na mestu upravnika Klinike za urgentnu pulmologiju, kao i načelnika Centra za patofiziologiju disanja sa medicinom sna. Docent je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, katedra za internu medicinu, specijalista je interne medicine – subspecijalista pulmolog. 2001. odbranio je magistarsku tezu pod naslovom "ULOGA FEV1 U PROCENI OBIMA RESEKCIJE PLUĆNOG PARENHIMA". 2005. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "SISTEM BODOVANJA VENTILACIONIH PARAMETARA U FUKCIONALNOJ PROCENI OBIMA RESEKCIJE PLUĆA". Boravio je 2007. u Nemačkoj, Wurzburg, gde je stekao sertifikat uz položen test za dijagnostiku i tretman respiratornih poremećaja tokom spavanja (sleep medicine). Član je ERS (European Respiratory Society) i EAE (European Association for Echocardiography). Takođe je član Udruženja pulmologa Srbije.

Центар за патофизиологију дисања са медицином сна

У Центру за патофизиологију дисања годишње се уради око 30. 000 клиничких и 23.000 амбулантних прегледа.

Делатност Центра представља испитивање плућне функције ради дијагностике плућних обољења, праћења ефеката терапије, као и у научно-истраживачке сврхе. Испитивање плућне функције базира се на следећим прегледима: мала спирометрија, велика спирометрија, велика спирометрија са бронходилататором, велика спирометрија са бронхоконстриктором – неспецифични алергени, велика спирометрија са бронхоконстриктором – специфични алергени, телесна плетизмографија, телесна плетизмографија са бронходилататором, телесна плетизмографија са бронхоконстриктором – неспецифични алергени, телесна плетизмографија са бронхоконстриктором – специфични алергени, компјутеризована плетизмографија мастерлаб, компјутеризована плетизмографија мастерлаб са бронходилататором, компјутеризована плетизмографија мастерлаб са бронхоконстриктором – неспецифични алергени, компјутеризована плетизмографија мастерлаб са бронхоконстриктором – специфични алергени, импулсна осцилометрија, импулсна осцилометрија са бронходилататором, импулсна осцилометрија са бронхоконстриктором – неспецифични алергени, импулсна осцилометрија са бронхоконстриктором – специфични алергени, одређивање капацитета дифузије, гасне анализе у мировању, гасне анализе при оптерећењу, спироергометрија, оксиметрија, електрокардиографија.

 

На основу резултата плућне функције, лекари Центра препоручују терапију, процењују операбилност и ниво ресекције за болесника код којих је индиковано оперативно лечење, процењују ризик за спровођење ванплућне операције код болесника који имају придружену плућну болест, као и радну способност болесника за инвалидску комисију.

 

Центар је опремљен најсавременијом опремом као што је мастер сцреен бодy, којим се, поред стандардног прегледа спироплетизмографије, може урадити и преглед импулсне осцилометрије и одредити капацитет дифузије гасова, master screen CPH ергометрија тест, верзија 5,0, којим се обавља најкомпликованији преглед плућне функције – спироергометрија са одређивањем потрошње кисеоника и модеран апарат за гасне анализе омни Ц, са проширеним спектром параметара за анализу крви.

 

Начелник Центра за патофизиологију дисања је Проф. др сц. мед. Иван Копитовић, а главна сестра Јованка Ћојановић.