Upravnik Klinike
Prof. dr Miloš KoledinUpravnik Klinike za grudnu hirurgiju Instituta za plućne bolesti je Doc. dr sc. med. Miloš Koledin, specijalista grudne hirurgije. Magistarski rad pod nazivom “Pleurodeza kao metod izbora u lečenju hroničnih pleuralnih izliva" uspešno je odbranio 1997. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Principi, mogućnosti i ograničenja u primeni minimalno invazivne hirurgije u onkološkoj torakohirurgiji” 2005. godine. Autor je i koautor 47 naučnih radova prezentovanih i objavljenih u zemlji i inostranstvu, kao i dve monografije. Član je Udruženja kardiotorakalnih hirurga Srbije i član Evropskog udruženja grudnih hirurga (ESTS).

Клиника за грудну хирургију

Клиника за грудну хирургију располаже са 60 болесничких постеља, од којих се седам налази у јединици интензивне неге. Годишње се на Клиници уради око 1.300 операција у општој анестезији и 400 у локалној. Од оснивања до данас на Клиници је урађено приближно 40.000 операција. Просечна дужина лечења износи 8,82 дана.

 

Организациона структура клинике

 

Клинику за грудну хирургију организационо чине одељења:

  • Одељење плућне хирургије – начелник Проф. др Милош Коледин,
  • Одељење за трауму грудног коша – начелник Доц. др Милорад Бијеловић,
  • Одељење хирургије грудног зида - начелник доц. др Дејан Ђурић
  • Одељење опште грудне и септичне хирургије – начелник Доц. др сц. мед Иван Кухајда,
  • Одељење анестезије – начелник др Радмила Чикара,
  • Одељење операционог блока
  • Одељење за интервентне процедуре, дијагностику и лапараскопску хирургију –начелник Проф. др сци. мед. Мирослав Д. Илић.

 

Опрема

 

Оперативни рад Клинике одвија се у две савремено опремљене операционе сале које располажу системима за видео-асистирану ендоскопску хирургију и то торакоскопску и лапараскопску. Опремљене су најсавременијим термокаутерима, апаратом за криоаналгезију и криохирургију, LigaSure ТМ уређајем, хармоник скалпелом (ултразвучни нож) и РФА апаратом за радиофреквентну аблацију тумора (користи се за бескрвно одстрањење метастаза у јетри и плућима).

 

У истом нивоу, у продужетку операционог блока, смештена је Јединица хируршке интензивне неге са најсавременијом опремом и мониторингом за пацијенте. Располаже са пет врхунских механичких вентилатора, од којих је један високофреквентни осцилаторни вентилатор (HFOV). Високофреквентни осцилаторни вентилатор за сада је једини у земљи и успешно се примењује код најтеже оболелих или повређених пацијената, у ситуацијама када конвенционални вентилатори више не могу да помогну.

 

Хирурзи

 

Хирурзи запослени на Клиници су чланови Удружења кардиоторакалних хирурга Србије и Европског удружења грудних хирурга. Лекари Клинике сарађују са великим европским хируршким клиникама као што је Рурландклиник – Есен, Немачка. Три хирурга су истраживачи Швајцарске онколошке групе.
На Клиници је запослен један професор, два доцента, и четири магистра медицинских наука.