Načelnik Centra


Načelnik Centra je prim. dr sc. med Tatjana Kurucin

Kontakt

Kontakt telefon: 021/480-53-41

Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију

Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију је организациона јединица Института која се бави клиничком микробиологијом и имунологијом. Клиничка микробиологија има јединствену улогу везану за успешно лечење инфективних болести. Дијагностички поступци и добијени резултати испитивања значајни су за постављане етиолошке дијагнозе, те рационалну и ваљану  антибиотску терапију.

 

Микробиолошка испитивања клиничких узорака се раде у складу са   међународним стандардом за медицинске лабораторије СРПС ИСО 15189:2008, што је и потврђено сертификатом о акредитацији, који је доделило Акредитационо тело Србије - АТС.

 

Лабораторијске активности Центра за микробиологију, вирусологију и имунологију одвијају се у лабораторијама:

 • лабораторији за дијагностику инфекција респираторног и урогениталног система, као и за дијагностику инфекција из осталих клиничких узорака;
 • лабораторији за микобактерије;
 • лабораторији за хемокултуре и контролу стерилности;
 • лабораторији за имунологију
 • лабораторији за вирусолошка испитивања и
 • лабораторији за припрему хранљивих подлога и стерилизацију.

 

Основна делатност Центра је изолација и идентификација бактерија, које су узрочници бактеријских инфекција. Изолација и идентификација узрочника се раде конвенционалним микробиолошким методама и комерцијалним биохемијским тестовима, док се тестирање осетљивости узрочника на антибиотике ради помоћу Диск дифузионе методе по смерницама стандарда, које препоручује Амерички  национални комитет за лабораторијске стандарде (NCCLS). Осим тога користи се и Е-тест за утврђивање минималних инхибиторних концентрација антибиотика (МИК).
У микробиолошкој дијагностици се примењује савремени апарат за континуирано праћење хемокултура, BacT/Alertсистем.

 

У дијагностици микобактеријских обољења осим културе на чврстој подлози по Lowenstein-Jensenu, користи се и BacT/Alert апарат за аутоматизовану дијагностику туберкулозе са могућношћу испитивања осетљивости бацила туберкулозе на антитуберкулотике.

 

У имунолошкој лабораторији се осим имунодијагностике реуматских и аутоимуних обољења, најсавременијом техником помоћу Uni Cap 100 апарата, испитују  групни инхалаторни и нутритивни алергени и одређује еозинофилни катјонски протеин-ECP, који прати ток и ефекат лечења упале.

 

У Центру се раде вирусолошка испитивања, значајна за плућне болести. Ова испитивања се врше Елиса техником, помоћу које се одређују имуноглобулини IgM и IgG за вирусе: Adenovirus, Cytomegalovirus, Influenza вирус тип А и Б, Coxackie; за бактерије: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia  pneumoniae, Legionella pneumophila; за гљивице: Aspergillus fumigatus.

 

У лабораторији за израду хранљивих подлога  се праве  све врсте основних и специјалних подлога, као и пуфера и раствора за потребе Центра и комерцијалну намену.

 

У току године се у Центру за потребе амбулантних и болнички лечених пацијента обради и  прегледа око 50.000 узорака и изврши око 100.000 анализа.


Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију има значајну улогу у програму контроле болничких инфекција. Прати се учесталост појединих узрочника и стање резистенције на антибиотике у болничкој средини, као и наџор над болничком хигијеном, стерилизацијом и дезинфекцијом.

 

Делатност Центра обављају:

 • три лекара специјалиста микробиологије, од којих су двоје и магистри медицинских наука;
 • дипломирани биолог;
 • клинички лекар
 • петнаест лабораторијских техничара и
 • шест хигијеничарки

 

Начелник Центра је прим. др сц. мед. Татјана Куруцин.
Главни лабораторијски техничар је Јелка Орловић, виши лабораторијски техничар.


Sledeća