Načelnik Centra


Načelnik Centra za patologiju je prof. dr sc. med. Dejan Vučković

Kontakt

Kontakt telefoni Centra:
Načelnik Centra: +381 21 4805312
Organizator laboratorijskih poslova: +381 21 4805314
Administracija: +381 21 4805319

Центар за патологију

При оснивању Института за ТБЦ у Сремској Каменици 1960. године, као пратећа дијагностичка служба формиран је и Завод за патологију са цитолошком дијагностиком, који је с временом прерастао у Центар за патологију. У Центру се обавља потпуна цитолошка, хистолошка и аутопсијска дијагностика, а годишњи учинак прегледа који се ураде износи: 200 аутопсија, 10.000 биопсија, 6.000 цитолошких анализа и 100 имунохистохемијских анализа. Сви узорци са различитих пунктова и одељења Института, као и из установа ван њега, стижу у Центар за патологију, где се дефинитивна дијагноза болести може поставити за десет минута, а најкасније за 24 сата, што зависи од типа узорка и начина обраде.

Делатност Центра за патологију одвија се у лабораторијама за патохистологију, цитологију, имунохистохемију и у обдукционом тракту. У лабораторији за патохистологију технички се припремају и обрађују, претежно ендоскопске бронхобиопсије и хируршке биопсије. Узорци који се анализирају у лабораторији за цитологију су: спутуми, пунктати (плеурални, перикардни, абдоминални, трансбронхијални, трансторакални), бронхолавати, бронхоалвеоларни лавати и ФНАП (аспирациона дијагностичка цитологија) свих органа. Лабораторија за имунохистохемију располаже са 32 тумор маркера за диференцијалну дијагностику тумора, претежно за дијагностику примарних тумора плућа. Обдукциони тракт врши: обдукције, тоалете и издавања покојника.

 

У Центру се, поред респираторне патологије, последњих 20 година ради и патологија кардиоваскуларног система.

 

Центар за патологију запошљава једног специјалисту патолога – субспецијалисту цитолога, једног специјалисту патолога – специјализанта из субспецијализације цитологије, три лекара специјалиста – патолога, међу којима су четири доктора наука, један магистар наука, три редовна професора и један ванредни, један асистент; један биолог-хемичар, један цитоскринер, један лаборант и три помоћника обдуцента.

 

У оквиру Центра отворена је и Лабораторија за молекуларну генетику у којој је запослена мр пх. Ванеса Степанов.

 

Начелник Центра за патологију је проф. др сц. мед. Дејан Вучковић.
Организатор лабораторијских послова је Далиборка Опарница, лаборант.