Načelnik Centra
Spec. dr med. Dušan Belić

Načelnik Centra za radiologiju je Spec. dr med. Dušan Belić

Kontakt

Informacije i zakazivanja: 021/4805-333
Načelnik: 021/ 4805-328
Kontakt telefon: 021/480-53-33
E-mail: ipbvojvodine@gmail.com

Центар за радиологију

Центар за радиологију представља организациону јединицу у којој се обављају различите дијагностичке и инвазивне методе прегледа пацијената.

 

Центар је кадровски, организационо, технички и просторно прилагођен основној намени коју има у саставу Института, а то је обављање различитих прегледа у области конвенционалне РТГ, ултразвучне и ЦТ дијагностике.

 

Пацијенти се прегледају у шест кабинета за конвенционалну радиографију и радиоскопију, у два за ултразвучну дијагностику и два кабинета за дијагностику компјутеризованом томографијом.

Кабинет за конвенционалну радиографију и радиоскопију располаже дигиталним РТГ системом GE DEFINIUM 8000, који спада у ред најсавременијих радиографских система са флат панел детектором.
Захваљујући флексибилности детекторске плоче, која може да заузима вертикални, коси или хоризонтални положај, на том апарату изводе се снимања у стојећем, полулежећем и лежећем положају пацијената.
Постављање детекторске плоче и зрачника апарата у положај за снимање потпуно је аутоматизовано, а покрети детектора и зрачника су синхронизовани.
Протоколи стандардних, циљаних и посебних снимања свих региона тела унапред су дефинисани, али се веома једноставно прилагођавају индивидуалним карактеристикама. Аутоматска контрола експозиције омогућује прекид аквизиције у хиљадитом делу секунде, у моменту када је настала примарна слика дијагностички задовољавајућег квалитета, што додатно доприноси смањењу изложености пацијента рендгенском зрачењу.

 

Апарат је намењен и за радиографску субтракцију коштаних структура – DUAL ENERGY, нову методу у свету радиографије која омогућује раздвојен приказ меких ткива и коштаних структура које на стандардним снимцима заклањају мека ткива. Нарочиту примену та техника снимања налази код прегледа плућа и срца.

Дијагностика компјутеризованом томографијом обезбеђена је употребом апарата за компјутеризовану томографију ЦТ, тип GE HIGHSPEED, који је монослајсни скенер изузетно богатог софтверског пакета. Спиралном и секвенцијалном техником снимања добијају се аксијални ЦТ пресеци различитих региона тела, а постоји и могућност мултипланарне реконструкције слике, при чему се добијају ЦТ пресеци у сагиталној и короналној равни или у косим равнима.
Поред тога, постоји могућност волуметријског приказа појединих структура, техникама 3Д реконструкције и виртуелне ендоскопије.
Употреба аутоматског ињектора марке МЕДРАД омогућује извођење свих ЦТ ангиографских процедура, укључујући и ЦТ пулмоангиографију.

 

Поред нативних и постконтрастних стандардних и циљаних аксијалних прегледа, на том апарату изводе се и прегледи плућа високе резолуције (HRCT), 3Д, МПР и виртуелно ендоскопски реконструисане технике прегледа, као и ЦТ ангиографске процедуре и трансторакалне пункције навођене ЦТ скенером. Трансторакална пункција је минимално инвазивна дијагностичка метода којом се обезбеђује цитолошки узорак ткива за преглед у сврху разјашњења етиологије уочене промене у плућима, плеуралном простору или зиду грудног коша.
Узорак добијен пункцијом цитолошки се анализира у сврху постављања етиолошке дијагнозе.

 

ЦТ пулмоангиографија је ЦТ ангиографска метода намењена визуелизацији артеријске васкуларне мреже плућа, тј. плућне артерије и њених грана. Тај преглед првенствено се користи код сумње на тромбоемболију плућа, која је релативно често обољење са неспецифичним симптомима и високом стопом морталитета уколико се правовремено не дијагностикује и не крене с терапијом.
Такав преглед кратко траје и безбедан је за пацијента, а резултати су прецизни и брзо доступни клиничким лекарима па они одмах могу започети са адекватном терапијом, која је код болесника са тромбоемболијом неопходна.

 

Осим конвенционалне радиографије и радиоскопије, ултразвучне дијагностике и дијагностике компјутеризованом томографијом, у Центру се изводе инвазивне неваскуларне и васкуларне радиолошке процедуре. У ту сврху користи се мобилни апарат Ц ЛУК, типа OEC 9800, који је модеран флуороскопски систем са пливајућим столом и електромагнетним кочницама. У целости је мобилан, велике покретљивости у сва три правца. Посебну погодност како за пацијента тако и за особље које рукује апаратом представља могућност тзв. пулсне скопије, што значи да изложеност пацијента и особља рендгенском зрачењу приликом извођења инвазивних дијагностичких процедура није непрекидна, већ је подељена у неколико кратких пулсева у временском интервалу процедуре.

 

У Центру за радиологију ИПБВ запослено је седам лекара специјалиста радиолога и 16 виших радиолошких техничара који са осталим особљем у тимском раду годишње обаве 63.500 појединачних прегледа пацијената (54.000 РТГ, 6.000 ЦТ и 3.500 УЗ прегледа).

 

ТЕЛЕРАДИОЛОШКА КОНСУЛТАЦИЈА најновија је услуга коју пружа особље Центра за радиологију Института за плућне болести Војводине. Путем брзих интернет веза слике се шаљу са удаљених локација у Центар, где се анализирају. Повратно се на исти начин даје мишљење у погледу ЦТ и ХРЦТ снимака грудног коша, али и других региона тела (глава, абдомен, мала карлица).

 

Центар за радиологију располаже кадровским и техничким предусловима, а створени су и они законски (Закон о електронском потпису) за обављање телерадиолошких консултација.

 

Успостављањем телерадиолошке везе корисника те услуге са Центром за радиологију ИПБВ скраћује се време извештавања, квалитет је загарантован и омогућено премоштавање недостатка кадрова за радиолошку дијагностику.

 Начелник центра је спец. др мед. Душан Белић

Главни радиолошки техничар Центра за радиологију је Милојко Подунавац, инж. медицинске радиологије.
Од 2002. до 2006. године био је председник Научног одбора Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине СЦГ.
Члан је Стручног одбора Удружења радиолошких техничара и техничара медицине Србије, као и Извршног одбора Друштва радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Војводине.