Načelnik Centra

Mr sc. med. Marijele Potić

Центар за епидемиологију и медицинску статистику

 

У оквиру епидемиолошке службе Центра за епидемиологију и медицинску статистику, од децембра 2002. године у целој Војводини изводи се флуорографска акција, чији је циљ рано откривање плућних болести код становништва.
У њој учествују две мобилне екипе Института за плућне болести Војводине са дигитализованим оделка камерама, а од 6. септембра 2004. године укључен је и трећи, најсавременији дигитални флуоробус.

 

Акција се спроводи у претходно одређеним циљним групама које чине:

  • лица старија од 65 година;
  • лица у колективном смештају;
  • лица у насељима са нижим социјалним нивоом;
  • лица регистрована у Заводу за запошљавање и
  • лица на списку за социјалну помоћ Црвеног крста града и покрајине.

 

Након обраде у надлежном Диспанзеру за плућне болести, особе са променама на плућима упућују се ради даљег испитивања и лечења у Институт за плућне болести Војводине. Ризик од штетног дејства јонизујућих зрака при снимању је минималан јер, доза износи свега 4,8% укупне дозе штетне по полне органе. Еквивалент томе је један дан сунчања на благом сунцу. На овај начин је до сада прегледано око 600.000 особа. Флуорографску акцију финансира Секретаријат за здравство Војводине.

 

 

У Центру за епидемиологију и медицинску статистику врши се евалуација рада из области дијагностике, лечења и рехабилитације. Правовремени квалитетни статистички извештаји који се прикупљају, обрађују и анализирају чине основу рада овог центра. Поред савремене дијагностике, лечења и рехабилитације болесника центар прати и проучава распрострањеност и кретање плућних болести у популацији, на основу чега предлаже и предузима мере промоције, превенције и контроле. Центар предлаже и програме за превенцију, рано откривање, правовремено лечење и рехабилитацију, прати извршење тих програма и евалуира резултате рада.

 

Начелник Центра је мр сц. мед. Маеријела Потић

Шеф центра је прим. мр сц. мед. др Јарослава Хован Сомборац