Preduslov za uspešno lečenje jeste rano postavljanje što tačnije dijagnoze. Dijagnoza oboljenja pluća utvrđuje se na osnovu kliničkog pregleda, radioloških snimanja, testova plućne funkcije i palete laboratorijskih pregleda te patohistološkim pregledom uzorka tkiva. Transtorakalna biopsija pluća metoda je kojom se dobija uzorak tkiva iz uočene promene, a on se potom analizira u cilju postavljanja dijagnoze.

Transtorakalna biopsija pluća izvodi se pomoću instrumenta sa samookidajućim mehanizmon za tzv. core biopsiju, na kome se nalazi igla dijametra 14G ili 16G. Igla se u promenu plasira pod kontrolom aparata za kompjuterizovanu tomografiju (CT). Preciznost navođenja postiže se pomoću univerzalnog obeleživača, koji je originalno konstrukciono rešenje lekara Centra za radiologiju IPBV.

 

Neposredno pre biopsije vrši se lokalna infiltrativna anestezija na mestu biopsije, što obezbeđuje da intervencija bude gotovo bezbolna.

 

Metoda spada u red minimalno invazivnih tehnika pregleda. Preduslov za njeno izvođenje jeste zadovoljavajući koagulacioni status i dobri rezultati plućnih funkcija (što se utvrđuje laboratorijskim merenjima).

 

Retke komplikacije uključuju hemoptizije (krvav iskašljaj), pneumotoraks, parestezije u odgovarajućem dermatomu, hematotoraks (kod povrede interkostalne arterije).