Načelnik Centra
prim. mr ph. Vera Cvetković


Načelnik Centra je prim. mr ph. Vera Cvetković
, specijalista medicinske biohemije. Specijalizirala je medicinsku biohemiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1977. godine zaposlena je u Institutu.

Kontakt

Sve informacije o laboratorijskim pregledima mogu se dobiti od administrativnih radnica Centra Svetlane Avramović i Biljane Stojić, putem telefona 021/480-53-02 od 7 do 14 sati.

Центар за клиничку биохемију

У Центру за клиничку биохемију спроводи се добра лабораторијска пракса и квалитетна дијагностика, која је у складу са  међународним стандардом  за медицинске лабораторије СРПС ИСО 15189:2008, што је и потврђено  доделом сертификата о акредитиацији, од стране Акредитационог тела Србије (АТС-а).

У Центру за клиничку биохемију испитују се дијагностички параметри из области опште биохемије и специфични параметри из области ензимологије (срце, плућа, јетра) тропонин 1, ангиотензинконвертингензим, АЦЕ, аденозин деаминазу АДА, имунохемије (имуноглобулини А, М, Г, и Е, церулоплазмин, алфа-1-антитрипсин, хаптоглобин), маркери инфламације и септичних стања (процалцитонин), хематологије, коагулације (Д-ДИМЕР), тумор маркери.

 

Опрема Центра за клиничку биохемију углавном је аутоматизована и састоји се од моноканалних и вишеканалних биохемијских анализатора, Mindray BS 400 и BT 3000 biotechnica, хематолошких бројача nihon kohden 7222, са могућношћу петоделне диференцијације, аутоматизованог апарата за коагулацију ACL 7000, апарата за тумор маркере mini-vidas, електролитног јон-селективног анализатора АВЛ итд.

 

Свакодневна унутрашња контрола квалитета рада и спољна, у виду међулабораторијских испитивања, обезбеђује тачност, прецизност и поузданост добијених резултата.

 

У Центру су запослена 22 радника: двоје специјалиста медицинске биохемије, један виши лабораторијски техничар, 12 лабораторијских техничара, два административна радника и четири хигијеничара.
Сви запослени у Центру активни су у стицању нових знања путем едукативних састанака, курсева иновације и стручних семинара у земљи и иностранству, као и у праћењу стручне литературе.

 

 

Начелник центра је прим. мр пх. Вера Цветковић


Sledeća