Upravnik Poliklinike
prof. dr sc. med. Đorđe Považan
Kontakt

Dežurni lekar 021/4805-286

Онколошка амбуланта

Амбуланта за онколошку комисију је део онколошког конзилијума који обавља контролне прегледа болесника са доказаном малигном болести плућа након претходно обављене процене операбилности. Рад Онколошког конзилијума се састоји у праћењу стања болесника у смислу прогресије или регресије његове болести, на основу чега се планира даље лечење и одређује симптоматска терапија и терапија бола.

 

Болесници долазе на Онколошки конзилијум са упутом и налазима траженим према отпусном писму или према последњем извештају Онколошког конзилијума. Најчешће тражени налази су крвна слика, биохемијски преглед крви, РТГ снимак грудног коша, УЗ горњег абдомена. Повремено се траже и ЦТ преглед органа грудног коша, абдомена и ендокранијума, као и сцинтиграфски преглед скелета. Рад на Онколошком конзилијуму обављају лекари Клинике за пулмолошку онкологију уз сарадњу са грудним хирурзима и радиолозима.

 

Онколошки конзилијум ради уторком и четвртком од 7 до 14 сати.

 

Све неопходне информације у вези с радом Амбуланте за онколошку комисију могу се добити радним даном на телефон 021/480-52-88.