Upravnik Poliklinike
prof. dr sc. med. Đorđe Považan
Kontakt

Dežurni lekar 021/4805-286

Амбуланта за палијативно лечење бола

Амбуланта за палијативно лечење бола координира и спроводи терапију канцерског бола. У њој се, према међународним смерницама, лече болесници који пате од канцерског бола. Приступ болесницима код којих се јавља бол као последица малигне болести захтева пажљиву евалуацију стања болесника и примену одговарајућих аналгетика и додатних лекова како би се смањио бол и омогућило што нормалније свакодневно функционисање болесника и тиме побољшао квалитет живота.

 

Амбуланта ради средом од 12 до 14 сати.

 

Информације се могу добити на телефон 021/480-52-88.