Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

Институт данас

Институт за плућне болести Војводине налази се у Сремској Каменици, у непосредној близини Новог Сада, на десној обали Дунава, у живописном амбијенту подножја Фрушке горе. Окружен је великим парком са бујним зеленилом и ретким биљним врстама, а смештен на подручју укрштања различитих ваздушних струјања, што му даје карактеристике природне ваздушне бање.

 
Своје прве пацијенте примио је 1960. године. Уз постојан и брз развој, Институт је данас модерна здравствена, образовна и научноистраживачка установа којом управља и руководи Проф. др сц. мед. Илија Андријевић.

 
Расположивост смештајног капацитета на клиникама је 312 болесничких постеља, што омогућује хоспитализацију преко 6000 болесника годишње.

 
Услуге лечења пружају се на Поликлиници за плућне болести и клиникама:

Услуге дијагностике, које су интегрални део процеса лечења, обављају се у дијагностичким центрима:

Физикална терапија и рехабилитација плућних болесника спроводе се у Центру за респираторну рехабилитацију. Епидемиологија плућних болести и медицинска статистика делатност су Центра за епидемиологију и медицинску статистику.

 
Институт за плућне болести Војводине има значај и улогу наставне базе Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. У Институту се одвија додипломска настава, на српском и енглеском језику, за студенте опште медицине, стоматологије и здравствене неге, и последипломска настава, за стицање специјализације из интерне медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије и медицинске биохемије, или за стицање академских звања магистра и доктора наука.

 
Медицинско особље Института активно учествује на бројним стручним семинарима у земљи и у иностранству. Лекари Института одржавају континуирану стручну сарадњу са пулмолошким клиникама у земљи и у иностранству: у Есену (Немачка), Модени (Италија), Питсбургу и у Чикагу (САД). Посебну стручну сарадњу Институт је изградио и одржава са медицинским факултетима у Сегедину и Будимпешти.

 
Институт за плућне болести Војводине издавач је јединог стручног часописа у области плућних болести и грудне хирургије у Србији. У часопису „Пнеумон“ обрађују се и објављују најактуелније теме из дијагностике и лечења плућних болести. Чланови редакцијског одбора еминентни су стручњаци из земље и иностранства, а текстови се објављују на српском и енглеском језику.

 
Институт располаже савременом медицинском опремом за дијагностику и лечење и компетентним медицинским особљем чија стручност, искуство и ефикасност, као и континуирано стручно усавршавање омогућују примену савремених метода дијагностике и лечења.

 
Од 29. 12. 2005. године, Институт своју делатност обавља у складу са захтевима међународног стандарда ISO 9001, а од 31.03. 2008. године и према међународном стандарду ISO/IEC 17025:2005.