LogoHeader2

 • institut

LogoHeadermobilna

Пронађи свог доктора..
Пронађи свог доктора

Погледај..

Kutak
Кутак за пацијенте

Погледај..

strucna javnost
Стручна и научна јавност

Погледај..

Новости:

UIS Симпозијум 2017

Више..

У ИПБВ, први пут, пласиран стент у горњу шупљу вену

У ИПБВ, први пут, пласиран стент у горњу шупљу вену

Више..

 АКТУЕЛНОСТИ
Sastanak mala sredina
centralna
Izvestaj AZUS mala sredina naslovna 2
ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА

 • Пацијенти у фокусу нашег деловања.
 • Примена принципа добре клиничке праксе
 • Едукација на највишем нивоу
 • Развој образовне и научно-истраживачке делатности у циљу побољшања превенције, дијагностике, лечења и праћења болесника
 • Систем заједничких вредности за све запослене
 • Принцип једнакости и правичности у развоју каријере запослених и награђивању за остварене резултате
 • Принцип пословања доброг домаћина
 • Принцип сталног напретка и стремљење ка највишем могућем нивоу здравствене заштите наших пацијената

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
                         за период од 2015. до 2019. године
 • Увођење нових и побољшање постојећих услуга дијагностике и лечења;
 • Набавка нове медицинске опреме, замена постојеће која је дотрајала;
 • Побољшање квалитета безбедности пацијената и запослених;
 • Унапређење квалитета процеса рада и услуга;
 • Развој информационих технологија;
 • Знање као кључна компетентност у развоју Института, стално учење, прилагођавање и мењање;
 • Развој научно-истраживачке делатности у улози превенције обољевања, унапређења метода дијагностике и лечења, као и побољшања квалитета живота опште популације.

За успешну реализацију утврђених циљева планирају се и обезбеђују неопходни ресурси, организују се, реализују и контролишу активности у процесима те се анализирају и мере остварени циљеви у поређењу са планираним.

Сремска Каменица, април 2015. г.

FaLang translation system by Faboba
lung3   shutterstock 153263399j   doctor holding lung scan
Поликлиника за плућне болести   Клиника за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије    Клинике за грануломатозне и интерстицијумске болести плућа
         
image 20160331 28462 qliwnl   i klinika   poliklinikahirurgija
         Клиника за ургентну пулмологију           Клиника за пулмолошку онкологију    Клиника за грудну хирургију 
 
subscribe section bg   4   nurses 1
Центри за дијагностику   Центри за терапију   Здравствена нега

Где смо?

Видео канал

 
Video kanal

Института