LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Центар за информационе технологије и техничке послове

Једна од најновијих организационих целина ИПБВ је и ЦИТ – Центар за информационе технологије који чине:

  • Одсек за информационе технологије
  • Одсек за одржавање медицинске опреме
  • Одсек штампарије и књиговезнице
  • Одсек за техничке послове

Одсек за информационе технологијеје задужен за одржавање и развој интегрисаног болничког информационог система (ИБИС), праћење и примену нових информатичко-технолошких решења ради опште дигитализације свих процеса на Институту. ИБИС је развијен у сарадњи са новосадском информатичком кућом „Прокомсофт“ www.prokomsoft.rs. Све медицинске и финансијско-рачуноводствене активности Института се од 12.12.2012. обављају кроз ИБИС, који је данас најсавременији и најкомплетнији информациони систем у здравственом систему Републике Србије. ИБИС има око 300 рачунарских радних станица, 5 сервера, локалну рачунарску мрежу која повезује све етаже зграде Института (Каменица 1 и Каменица 2) као и Поликлинику у Новом Саду. Оперативан је 24 часа дневно 365 дана у години и садржи велику базу података, електронске картоне пацијената и податке свих њихових посета и медицинских извештаја, РТГ и ЦТ записе. Сва медицинска документација, налази и извештаји се генеришу и чувају у дигиталном облику. Тренутно систем у својој бази података има регистровано преко 170.000 болесника са својим дигиталним историјама болести и преко 2.200.000 медицинских извештаја. ИБИС омогућава и креирање разних статистичких извештаја и прегледа, неопходних болничком менаџменту за побољшање квалитета рада Института у складу са модерним медицинским пословањем.

Поред своје основне делатности запослени у овом центру баве се и информатичком обуком запослених, подршком при изради научних и стручних радова и публикација, техничко-технолошком подршком у организовању научних и стручних семинара и конгреса и др. ЦИТ одржава интернет презентацију ИПБВ www.institut.rs и www.respiron.rs сајт часописа Респирон.

Одсек за одржавање медицинске опреме је задужен за одржавање медицинских апарата и електронских уређаја. У употреби је и опрема из осамдесетих и деведесетих година, као и апарати најновије генерације. Сваки од ових апарата је неопходан за пружање здравствених услуга.

Одсек штампарије и књиговезнице, чине два радника у штапарији и двоје запослених у књиговезници који пружају подршку издавачкој делатности Института.

Одсек за техничке послове, чине 2 возача путничких аутомобила и флуробуса и помоћни радници и спремачице распоређени по Клиникама и Центрима ИПБВ.

FaLang translation system by Faboba

Начелник Центра:

Зоран Потић, дипл. инж. елек. и инф.