LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Распоред стручних састанака 2018-те

у Институту за плућне болести Војводине,
Сремска Каменица

Састанци се одржавају у организацији Института за плућне болести Војводине
у Биоскопској сали са почетком у 13:00

06.12.2018.

 1. КВАНТИФЕРОНСКИ ТЕСТ
  Акредитациони број: Д-1-670
  Предавач:Орловић Јелка, виши лабораторијски техничар
  За слушаоце 1 бод

 2. ДЕКУБИТУС
  Акредитациони број:Д-1-999
  Предавач:Малаховски Маријана, медицинска сестра
  За слушаоце 1 бод

Организатор акредитованог програма
Маријана Јовановић струк. мед сестра

22.11.2018.

 1. ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ОБОЛЕЛИХ ОД АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ
  Акредитациони број: Д-1-401/18,
  Предавач: Милева Стојановић, дипл. организартор Здр. неге
  За слушаоце 1 бод

 2. ПЛАСИРАЊЕ СТЕНТА VCS - ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА И ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИКАЗ
  Акредитациони број: Д-1-668/18,
  Предавач: Зоран Елез, струковни медицински радиолог
  За слушаоце 1 бод
   

07.11.2018.

 1. МОБИНГ
  Акредитациони број: Д-1-1344/17,
  Предавач:
  За слушаоце 1 бод

 2. ДУГОТРАЈНА ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА У КУЋНИМ УСЛОВИМА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
  Акредитациони број: Д-1-663/18,
  Предавач:
  За слушаоце 1 бод

 

 

12.10.2018.

 1. ЛАНАЦ ПРЕВЕНЦИЈЕ СРЧАНОГ ЗАСТОЈА ПРИМЕНОМ СКОРИНГ СИСТЕМА
  Акредитациони број: Д-1-671/18,
  Предавач:Аница Лукић,дипл. организ. Здр. неге
  За слушаоце 1 бод

 2. МЕХАНИЧКА ТРОМБЕКТОМИЈА ПРИМЕНОМ ЕКОСОНИК ИНФУЗИОНОГ СИСТЕМА
  Акредитациони број:Д-1-657/18,
  Предавач:Зоран Елез, струков.мед. радиолог
  За слушаоце 1 бод

04.10.2018.

 1. Интерстицијумске болести плућа
  Акредитациони број: D-1-436/18,
  Предавач:Милева Стојановић, дипл. орг. здр. неге
  За слушаоце 1 бод

 2. Сестринске интервенције код болесника са плеуропнеумонијом
  Акредитациони број: D-1-666/18,
  Предавач:Маријана Малаховски, мед. сестра
  За слушаоце 1 бод

Организатор акредитованог програма
Јелена Јефтић, струк. мед. сестра

07.06.2018

 1. Стручни састанак II категорије: АЛЕРГИЈСКИ РИНИТИС,
  Акредитација број:153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018.
  Деловодни број: D-1-667/18
  Предавач:Драгана Радочај , виша мед сестра

 2. Стручни састанак II категорије: СЕПСА И СЕПТИЧНИ ШОК,
  Акредитација број:153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018.
  Деловодни број:D-1-1100/1
  Предавач :Урош Јокановић медицински техничар

Стручни састанци су акредитовани у јануарском року-акредитација 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017.

Број бодова:Предавачи-2 бода

Пасивни слушаоци -1 бод по стручном састанку

 

24.05.2018

 1. Рад у кабинету за инвазивну дијагностику и лечење
  Акредитација број 153-02-507/2018 од 05.03.2018.
  Деловодни број:
  D-1-404
  Број бодова за слушаоце:1

 2. Здравствена нега оболелих од саркоидозе
  Акредитација број 153-02-507/2018 од 05.03.2018.
  Деловодни број:
  D-1-405
  Број бодова за слушаоце:1

 

08.05.2018.

 1. Стручни састанак II категорије: Изолација пацијената-предности и недостаци,
  Акредитациони број 153-02-3452/2017-01, деловодни број D-1-1359/17

  предавач: Милева Стојановић, дипл. oрг. здр неге
  број бодова за слушаоце:1

 2. Стручни састанак I категорије: Примена Скоринг система у превенцији декубиталних рана,
  Акредитациони број 153-02-507/18-01, деловодни број D-1-435/18

  предавач  Маја Станојевић, дипл орг здр неге
  број бодова за слушаоце: 2

28.02.2018.

 1. Лечење адултне цистичне фиброѕе у ИПБВ
  акредитациони број: D-1-1331/17
  предавач: Мирјана Малаховски медицинска сестра (Институт за плућне болести Војводине)

 2. Третман бола у поступцима здравствене неге
  акредитациони број: D-1-1495/17
  предавач: Славица Трифунчевић, струковна медицинска сестра (Институт за онкологију Војводине)


Акредитација 153-02-3452/2017.-01 од 18.11.2017.
Број бодова за предавача. 2, за слушаоце 1 по стручном састанку

 

30.01.2018.

 1. Aлерголошка тестирања
  Акредитациони број D-1-1345/17
  предавач: Мирјана Ристановић, медицинска сестра.

 2. Mедицинске сестре и стрес на радном месту
  Акредитациони број D-1-1358/17
  предавач: Милева Стојановић,  дипл. организатор здравсвене неге

 Акредитација 153-02-3452/2017.-01 од 18.11.2017.
Број бодова за предавача. 2, за слушаоце 1 по стручном састанку

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567