LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Prijemna ambulanta za plućne bolesti

Prijemna pulmološka ambulanta je deo polikliničko-prijemnog bloka gde se ostvaruje prvi kontakt sa pacijentima.

Rad ambulante odvija se u dve prostorije: u prvoj se obavlja prijem i pregled pacijenata, a druga je opremljena za potrebe hitnih reanimacionih mera, pleuralnih evakuacionih punkcija i drugih dijagnostičkih procedura.

U cilju brze dijagnostike i pravovremenog lečenja, ambulanta je povezana sa Ambulantom za ehokardiografiju, Ambulantom za funkcionalnu dijagnostiku, sa Centrom za patofiziologiju disanja i Centrom za radiologiju.

Prijemna ambulanta otvorena je u kontinuitetu 24 sata.

U prepodnevnoj smeni rade dva lekara – specijalista pneumoftiziologije, a stalno je dostupan i specijalista urgentne medicine. U drugoj i trećoj smeni (posle podne i noću) u prijemnoj ambulanti radi dežurni lekar specijalista interne medicine ili pneumoftiziologije i dve medicinske sestre.

Informacije u vezi s radom prijemne ambulante mogu se dobiti na telefon 021/480-52-87.

FaLang translation system by Faboba