LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Sastanci u IPBV za 2017/2018. godinu

 

SEPTEMBAR 2017.

 

Stručni sastanak 1. kategorije

Predavači: Prof. dr Ivan Kopitović, dr Aleksandar Bokan, dr Dragana Miličić

Naziv predavanja: Telesna pletizmografija – „Body“ u dijagnostičkom algoritmu plućnih bolesti

Datum održavanja:       

(Akreditovano za lekare, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1341/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: dr Senka Milutinov, dr Ana Andrijević

Naziv predavanja: Plućna arterijska hipertenzija - novine u dijagnostici i lečenju, naša iskustva

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, i farmaceute pod brojem: A-1-1343/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavač: dr Jelena Crnobrnja

Naziv predavanja: Zbrinjavanje egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća u ambulantnim uslovima

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare pod brojem: A-1-1352/17)

 

Sastanci se održavaju u Sali za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

 

 

OKTOBAR 2017.

 

Stručni sastanak 1. kategorije

Predavači: Prof. dr Ivan Kopitović, dr Dragana Miličić, dr Aleksandar Bokan

Naziv predavanja: Uloga spiroergometrije u kliničkoj praksi

Datum održavanja:  

(Akreditovano za lekare, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1345/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: Doc. dr Jovan Matijašević, dr Vladimir Čarapić

Naziv predavanja: Infekcije krvi povezane sa kateterima

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1347/17)

 

Sastanci se održavaju u Sali za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

 

 

NOVEMBAR 2017.

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavač: Prof. dr Zdravko Kosjerina

Naziv predavanja: Sarkoidni granulom: iluzija i činjenice

Datum održavanja:      

(Akreditovano za lekare pod brojem: A-1-1344/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: Doc. dr Mioljub Ristić

Naziv predavanja: Veliki kašalj (pertusis) - ponovo aktuelan problem

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1342/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: Doc. dr Gordana Vilotijević Dautović

Naziv predavanja: Neonatalni skrining na cističnu fibrozu - rana dijagnoza, bolja prognoza

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1348/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: Prof. dr Budimka Novaković

Naziv predavanja: Probiotici i prebiotici u zdravlju i bolesti

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1349/17)

 

Sastanci se održavaju u Sali za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

 

Test

Predavači: Elizabeta Ćirić, organizator zdravstvene nege

Naziv predavanja: Enteralna i parenteralna ishrana bolesnika

Datum održavanja: novembar 2017. godine

(Akreditovano za medicinske sestre i tehničare i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme pod brojem: D-1-1387/16)

 

 

DECEMBAR 2017.

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: Asist. dr sci. med. Violeta Kolarov

Naziv predavanja: Anafilaksa

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare pod brojem: A-1-1351/17)

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: dr Branislava Velicki Bozejac

Naziv predavanja: Oralne promene kod pacijenata na dugogodišnjoj inhalatornoj terapiji i preventivne mere

Datum održavanja:

(Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute pod brojem: A-1-1346/17)

 

Sastanci se održavaju u Sali za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

 

 

JANUAR 2018.

 

Stručni sastanak 2. kategorije

Predavači: dr Gordana Vujasinović

Naziv predavanja: Kontrastna sredstva u radiološkim modaliteteima - novine

Datum održavanja:   

(Akreditovano za lekare pod brojem: A-1-1350/17)

 

Sastanci se održavaju u Sali za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

 

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567