LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Zapošljavanje

2022

Aktuelni

Oglas za prijem u radni odnos 127/2 od 19.01.20212 - preuzmi

 

2021 

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos 3660/2 od 09.12.2021 - PDF
 - Odluka o prijemu u radni odnos 3660/5 po oglasu 3660/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3621/2 od 07.12.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3621/5 po oglasu 3621/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3489/2 od 26.11.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3489/5 po oglasu 3489/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3345/2 od 15.11.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3345/5 po oglasu 3345/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3155/2 od 25.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3155/5 po oglasu 3155/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3016/2 od 13.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3016/5 po oglasu 3016/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2954/2 od 05.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2954/5 po oglasu 2954/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2698/2 od 16.09.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2698/5 po oglasu 2698/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2544/2 od 31.08.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2544/5 po oglasu 2544/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1955/2 od 02.07.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 1955/5 po oglasu 1955/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1860/2 od 25.06.2021 - PDF