Новости
13.09.2016
Састанак пулмолога Војводине 2016

Састанак пулмолога Војводине 2016
16-17. Септембар 2016.
Хотел Галериа, Суботица

 

ПНЕУМОН

"Пнеумон" је часопис Удружења пулмолога Србије, Удружења кардио-торакалних хирурга Србије и Секције грудних хирурга Србије. Издавач је Институт за плућне болести Војводине из Сремске Каменице.

 

Главни и одговорни уредник часописа је Проф. др сц. мед. Јелена Станић из Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици, а часопис уређује уређивачки колегијум састављен од еминентних домаћих и страних стручњака.

 

Садржај Пнеумона укључује следеће рубрике:

  • Оригинални радови,
  • Општи преглед,
  • Приказ случајева,
  • Кретања у пулмолошкој пракси,
  • Вести,
  • Iзвештаји са конгреса,
  • Упутство сарадницима и
  • Индекс аутора и кључних речи.

 

 

Едиториал боард – Пнеумон 2013.

     Главни и одговорни уредник: Јелена Станић

     Заменик главног и одговорног уредника: Слободан Павловић

     Помоћник главног и одговорног уредника: Бојан Зарић

     Уређивачки колегијум: Бранислав Перин, Ђорђе Поважан, Весна Куруц, Иван Копитовић, Невена Сечен, Дејан Вучковић, Вера Цветковић, Дејан Ђурић, Татјана Куруцин, Милош Стојановић.

     Редакцијски одбор: Коста Зарогоулидис (Грчка), Г. Стаматис (Немачка), W.E.E. Eberhardt (Немачка), E- Quix (Белгија), А. Розман (Словенија), Р. Пиркер (Аустрија), О. Гајић (САД), T. Treasure (Енглеска), М. Самарџија (Хрватска), Б. Мехић (БиХ), Д. Радосављевић (Србија), А. Дудварски-Илић (Србија), Б. Миленковић (Србија), Д. Суботић (Србија), Д. Јовановић (Србија), М. Ранчић (Србија).

     Секретар редакције: Zita McConnell-Duff (Сремска Каменица)

     Технички уредник и статистичар: Зоран Потић (Сремска Каменица)

     Технички сарадник: Весна Таковски (Сремска Каменица), Татјана Бељин (Сремска Каменица)

     Преводилац: Јасенка Цигић (Сремска Каменица)

     Лектор: Д. Пантић (Нови Сад)

 

 

 

 

"Пнеумон" се објављује периодично и штампа се у тиражу од 400 примерака, а цена једног примерка је 400 динара.

 

За више информација посетити њеб сајт часописа "Пнеумон": www.respiron.rs