LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • ИНСТИТУТ
  • Заједничке медицинске службе

Заједничке медицинске службе

Заједничке медицинске службе су самосталне организационе јединице у саставу Института за плућне болести Војводине. Иако су функционално одвојене, постоји тесна сарадња и непосредна комуникација са клиникама у Институту.

У центрима се пружају услуге комплетне функционалне и лабораторијске дијагностике, а она је саставни део процеса дијагностичке обраде пацијената на клиникама, у којем је тачна и правовремена дијагноза предуслов за њихово адекватно и успешно лечење.

Осим болничким пацијентима, услуге центара доступне су и оним ванболничким, амбулантним.

Поред дијагностичких центара, Институт у свом саставу има Центар за респираторну рехабилитацију, где се спроводи физикална терапија и рехабилитација плућних болесника, Центар за радиотерапију и Центар за организацију, планирање, евалуацију, медицинску информатику и статистику.

FaLang translation system by Faboba