Дијагностички центри

Дијагностички центри су самосталне организационе јединице у саставу Института за плућне болести Војводине. Иако су функционално одвојене, постоји тесна сарадња и непосредна комуникација са клиникама у Институту.

 

У центрима се пружају услуге комплетне функционалне и лабораторијске дијагностике, а она је саставни део процеса дијагностичке обраде пацијената на клиникама, у којем је тачна и правовремена дијагноза предуслов за њихово адекватно и успешно лечење.

 

Осим болничким пацијентима, услуге центара доступне су и оним ванболничким, амбулантним.

 

Широк је спектар процедура функционалне и лабораторијске дијагностике. Оне се обављају у следећим центрима:

 

Поред дијагностичких центара, Институт у свом саставу има Центар за респираторну рехабилитацију, где се спроводи физикална терапија и рехабилитација плућних болесника, и Центар за епидемиологију и медицинску статистику, чија је делатност епидемиологија и статистика плућних болести.