Центар за инвазивну хемодинамику

Центар за инвазивну хемодинамику, бројним инвазивним ангиолошким процедурама омогућује комплетну и свеобухватну дијагностику и лечење болесника хоспитализованих у Институту за плућне болести Војводине. У центру се обављају селективна коронарографија, инвазивна хемодинамска обрада пацијената и елективне перкутане коронарне интервенције са уградњом стента или без ње.

 

Важан сегмент у дијагностици и лечењу чине и плућна ангиографија, селективна ангиографија, бронхијална ангиографија и емболизације крвних судова плућа.

Код пацијената са малигним болестима које се компликују изливом у срчану кесу, када постоји претећа тампонада срца, изводи се евакуациона пункција перикарда, такозвана перикардиоцентеза.

Планирани број услуга на годишњем нивоу:

  • Коронарографије, инвазивна хемодинамска обрада: 600–800 пацијената
  • PTCA са уградњом стента или без ње: 200–400 пацијената
  • Plućna angiografija (embolizacija): 50–60 pacijenata
  • Плућна ангиографија (емболизација): 50–60 пацијената
  • Тромбектомија, тромбоаспирација: двадесетак процедура
  • Имплантација вена цава филтера: тридесетак пацијената

 

У складу са стратегијом развоја Института за плућне болести Војводине која подразумева усвајање нових технологија и метода лечења и с трендовима развоја савремене медицине у свету, у Центру се планира извођење:

  • тромбектомије, тромбоаспирације и тромболизе код масивних плућних тромбоемболија које угрожавају живот;
  • локална примена цитостатика (ангиолошки) код оболелих од карцинома плућа;
  • проширење индикација за примену емболизација крвних судова и на друге органске системе;
  • имплантација периферних стентова (венски систем), као код синдрома горње шупље вене (sy venae cavae superioris).

 

Центар за инвазивну хемодинамику је у целости адекватно технички опремљен с обзиром да поседује најсавременију опрему за извођење свих наведених процедура. У Центру се користи рендген апарат последње генерације фирме GE, као и нови компатибилни мониторинг систем истог произвођача. Центар је опремљен и екстерним системом за праћење процедура, свом неопходном опремом за брзе интервенције код компликација током процедура, те најсавременијим средствима заштите од зрачења.

 

У склопу Центра налази се и амбуланта за неинвазивну обраду пацијената, опремљена апаратом за ергометрију последње генерације. У стандардном поступку дијагностике и лечења, свакодневно се користи апарат за ехокардиографију последње генерације GE-vivid 3, портабилни апарат за ехокардиографију најновије генерације – GE-vivid као и 24-сатни (48-сатни) холтер ЕКГ-а и 24-сатни холтер артеријског притиска.