Upravnik Poliklinike
prof. dr sc. med. Đorđe Považan
Kontakt

Dežurni lekar 021/4805-286

Амбуланта за ехокардиографију

Амбуланта за ехокардиографију опремљена је ултразвучним апаратом Vivid 3 General Electrics најновије генерације. Ехокардиографија је неинвазивна кардиолошка ултразвучна дијагностика значајна за брзу идентификацију критично оболелих већ приликом њиховог пријема у Институт. Такође је саставни део интраоперативне функционалне дијагностике хируршких болесника. У амбуланти се годишње уради више од 2.000 ехокардиографских прегледа.

 

Ехокардиографију обављају специјалисти интерне и ургентне медицине и кардиолози.

 

Све информације у вези с радом амбуланте за ехокардиографије могу се добити сваког радног дана од 7 до 14 сати на телефон 021/480-52-91.