LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Principi i ciljevi

PRINCIPI POSLOVANJA INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE

 • Pacijenti u fokusu našeg delovanja.

 • Primena principa dobre kliničke prakse

 • Edukacija na najvišem nivou

 • Razvoj obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u cilju poboljšanja prevencije, dijagnostike, lečenja i praćenja bolesnika

 • Sistem zajedničkih vrednosti za sve zaposlene

 • Princip jednakosti i pravičnosti u razvoju karijere zaposlenih i nagrađivanju za ostvarene rezultate

 • Princip poslovanja dobrog domaćina

 • Princip stalnog napretka i stremljenje ka najvišem mogućem nivou zdravstvene zaštite naših pacijenata


STRATEŠKI CILJEVI INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE
za period od 2020. do 2024. godine
 • Proširenje prostornog kapaciteta IPBV i rekonstrukcija postojećih organizacionih jedinica

 • Rano otkrivanje karcinoma pluća

 • Unapređenje kvaliteta usluga i uvođenje novih metoda dijagnostike lečenja - novih medicinskih tehnologija

 • Nabavka nove i zamena postojeće medicinske opreme koja je dotrajala

 • Poboljšanje kvaliteta bezbednosti pacijenata i zaposlenih

 • Unapređenje organizacije i kvalitetea uslova rada

 • Razvoj informacionih tehnologija u službi unapređenja kvaliteta rada i usluga

 • Razvoj ljudskih resursa - kompetentni i zadovoljni zaposleni

 • Razvoj naučno-istraživačke delatnosti u ulozi prevencije oboljevanja, unapređenja metoda dijagnostike i lečenja, kao i poboljšanja kvaliteta života opšte populacije

 

Sremska Kamenica, april 2022. g.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567