LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Огласи за посао

2024

Актуелно

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2163/2, објављен 23.05.2024 - преузми

 

Реализовано

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1376/2, објављен 09.05.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 1376/4 по огласу 1376/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1152/2, објављен 15.04.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 1152/4 по огласу 1152/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0918/2, објављен 27.03.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 0918/4 по огласу 0918/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0592/2, објављен 27.02.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 0592/4 по огласу 0592/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0395/2, објављен 08.02.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 0395/4 по огласу 0395/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0165/2, објављен 18.01.2024 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 0165/4 по огласу 0165/2 -  преузми

 

2023

Реализовано

Јавни оглас за пријем у радни однос број 3851/2, објављен 21.12.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 3851/4 по огласу 3851/2 -  преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 3685/2, објављен 01.12.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 3685/4 по огласу 3685/2 -  преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 3291/2, објављен 07.11.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 3291/4 по огласу 3291/2 -  преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 3145/2, објављен 23.10.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 3145/4 по огласу 3145/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 3051/2, објављен 13.10.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 3051/4 по огласу 30512 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2825/2, објављен 03.10.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 2825/4 по огласу 2825/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2581/2, објављен 15.09.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 2581/4 по огласу 2581/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2575/2, објављен 15.09.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 2575/4 по огласу 2575/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2353/2, објављен 22.08.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 2353/4 по огласу 2353/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 2177/2, објављен 03.08.2023 - преузми
- Одлука о пријему кандидата у радни однос 2177/4 по огласу 2177/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1962/2, објављен 07.07.2023 - преузми
-
Одлука о пријему кандидата у радни однос 1962/4 по огласу 1962/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1764/2, објављен 16.06.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 1764/4 по огласу 1764/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1416/2, објављен 23.05.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 1416/4 по огласу 1416/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 1126/2, објављен 21.04.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 1126/4 по огласу 1126/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0908/2, објављен 03.04.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 0908/4 по огласу 0908/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0664/2, објављен 10.03.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 0664/4 по огласу 0664/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0196/2, објављен 21.02.2023 - преузми
 -
Одлука о пријему кандидата у радни однос 0196/4 по огласу 0196/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0445/2, објављен 21.02.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 0445/4 по огласу 0445/2 - преузми

Јавни оглас за пријем у радни однос број 0476/2, објављен 23.02.2023 - преузми
 - Одлука о пријему кандидата у радни однос 0476/4 по огласу 0476/2 - преузми

у Институту за плућне болести Војводине,
Сремска Каменица

Састанци се одржавају у Сали за консултације Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици.

 

pdfАприл 2022

pdfMaj 2022

pdfЈун 2022


 

Помоћник директора
за образовну и научно-истраживачку делатност

Проф. др Биљана Звездин

в.д. Директор
Института за плућне болести
Војводине,
Сремска Каменица

Проф. др Илија Андријевић

 
     

ЈН 404-1-110/19-28 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину - I квартал

ЈН 404-1-110/19-40, ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ - I квартал

ЈН 404-1-110/20-3, ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-2, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-100, ЛЕК ФИТОМЕНАДИОН (ВИТАМИН К1) 2МГ И 10МГ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-98, ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-84, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020 ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-41, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц, ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-28, ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-15, ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д, ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за I квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-15 - ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-28 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-41 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-84 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ А И ЛИСТЕ А1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/19-100 - ЛЕК FITOMENADION (ВИТАМИН К1) 2mg И 10mg ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-2 - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-3 - ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-16 - ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-52 - ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за II квартал 2020.

ЈН 404-1-110/20-4, РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, у прилогу је Обавештење о закљученим уговорима за III квартал 2020.


 2021

404-1-110/19-84 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе A и листе А1 листе лекова

404-1-110/20-2 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-3 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - оригинални и иновативни лекови за осигурана лица фонда

404-1-110/20-16 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова за лечење ретких болести

404-1-110/20-20 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - цитостатици са листе Б и листе Д листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-41 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе Ц листе лекова

404-1-110/20-46 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - лекови са листе Б и листе Д листе лекова за осигурана лица фонда

404-1-110/20-52 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова за лечење ретких болести

404-1-110/20-53 - Обавештење о закљученим уговорима за 1. квартал 2021. год. - јавна набавка лекова са листе А и листе А1 листе лекова за лекове за осигурана лица фонда

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567