LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

 

2024

Аktuelno

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2163/2, objavljen 23.05.2024 - preuzmi

 

Realizovano

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 1376/2, objavljen 09.05.2024 - preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1376/4 po oglasu 1376/2 - preuzmi

Јavni oglas za prijem u radni odnos broj 1152/2, objavljen 15.04.2024 - preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1152/4 po oglasu 1152/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0918/2, objavljen 27.03.2024 - preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0918/4 po oglasu 0918/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0592/2, objavljen 27.02.2024 - preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0592/4 po oglasu 0592/2 - preuzmi

glas za prijem u radni odnos broj 0395/2, objavljen 08.02.2024 - oJavni preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0395/4 po oglasu 0395/2 - preuzmi

glas za prijem u radni odnos broj 0165/2, objavljen 18.01.2024 - oJavni preuzmi
- Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0165/4 po oglasu 0165/2 - preuzmi

2023

Realizovano

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 3851/2, objavljen 21.12.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 3851/4 po oglasu 3851/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 3658/2, objavljen 01.12.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 3685/4 po oglasu 3685/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 3291/2, objavljen 07.11.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 3291/4 po oglasu 3291/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 3145/2, objavljen 23.10.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 3045/4 po oglasu 3145/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 3051/2, objavljen 13.10.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 3051/4 po oglasu 3051/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2825/2, objavljen 03.10.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 2825/4 po oglasu 2825/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2581/2, objavljen 15.09.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 2581/4 po oglasu 2581/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2575/2, objavljen 15.09.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 2575/4 po oglasu 2575/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2353/2, objavljen 22.08.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 2353/4 po oglasu 2353/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 2177/2, objavljen 03.08.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 2177/4 po oglasu 2177/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 1962/2, objavljen 07.07.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1962/4 po oglasu 1962/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 1764/2, objavljen 16.06.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1764/4 po oglasu 1764/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 1416/2, objavljen 23.05.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1416/4 po oglasu 1416/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 1126/2, objavljen 21.04.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 1126/4 po oglasu 1126/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0908/2, objavljen 03.04.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0908/4 po oglasu 0908/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0664/2, objavljen 10.03.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0664/4 po oglasu 0664/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0196/2, objavljen 21.02.2023 - preuzmi
 -
Odluka o prijemu kandidata u radni odnos
0196/4 po oglasu 0196/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0445/2, objavljen 21.02.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0445/4 po oglasu 0445/2 - preuzmi

Javni oglas za prijem u radni odnos broj 0476/2, objavljen 23.02.2023 - preuzmi
 - Odluka o prijemu kandidata u radni odnos 0476/4 po oglasu 0476/2 - preuzmi

у Институту за плућне болести Војводине,
Сремска Каменица

Састанци се одржавају у Сали за консултације Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици.

 

pdfАприл 2022

pdfMaj 2022

pdfЈун 2022


 

Помоћник директора
за образовну и научно-истраживачку делатност

Проф. др Биљана Звездин

в.д. Директор
Института за плућне болести
Војводине,
Сремска Каменица

Проф. др Илија Андријевић

 
     

JN 404-1-110/19-28 Lekovi sa liste B i liste D liste lekova za 2019. godinu - I kvartal

JN 404-1-110/19-40, LEKOVI ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI - I kvartal

JN 404-1-110/20-3, ORIGINALNI I INOVATIVNI LEKOVI ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-2, LEKOVI SA LISTE LEKOVA ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-100, LEK FITOMENADION (VITAMIN K1) 2MG I 10MG ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-98, LEKOVI ZA LEČENJE LICA KOJA NISU OSIGURANA KOD RFZO, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-84, LEKOVI SA LISTE A I A1 LISTE LEKOVA ZA 2020 GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-41, LEKOVI SA LISTE C, LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-28, LEKOVI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-15, CITOSTATICI SA LISTE B I LISTE D, LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za I kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-15 - CITOSTATICI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-28 - LEKOVI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-41 - LEKOVI SA LISTE C LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-84 - LEKOVI SA LISTE A I LISTE A1 LISTE LEKOVA ZA 2020. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-100 - LEK FITOMENADION (VITAMIN K1) 2mg I 10mg ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-2 - LEKOVI SA LISTE LEKOVA ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-3 - ORIGINALNI I INOVATIVNI LEKOVI ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-16 - JAVNA NABAVKA LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-52 - JAVNA NABAVKA LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

 


2021

404-1-110/19-84 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste A i liste A1 liste lekova

404-1-110/20-2 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-3 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - originalni i inovativni lekovi za osigurana lica fonda

404-1-110/20-16 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova za lečenje retkih bolesti

404-1-110/20-20 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - citostatici sa liste B i liste D liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-41 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste C liste lekova

404-1-110/20-46 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste B i liste D liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-52 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova za lečenje retkih bolesti

404-1-110/20-53 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova sa liste A i liste A1 liste lekova za lekove za osigurana lica fonda

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567