LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику

Приликом оснивања Института за туберкулозу у Сремској Каменици 1960. године, као пратећа дијагностичка служба формиран је Завод за патологију са цитолошком дијагностиком, који је временом прерастао у Центар за патологију. У саставу Центра се налазе лабораторије за патохистологију, цитологију, имунохистохемију и обдукциони тракт.

Служба за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику се углавном бави патологијом плућа, плеуре и медијастинума, а мањим делом патологијом дигестивног тракта и патологијом штитне жлезде.

Годишње се уради између 7 и 8 хиљада цитолошких прегледа. Материјал за цитолошко испитивање представља ексфолијативну цитологију (бронхијално испирање: бронхоалвеоларна лаважа; бронхијално четкање; спутум и цитологија плеуралног, перикардног и перитонеалног излива) и аспирациону цитологију (трансбронхијална аспирациона цитологија танком иглом - "FNA"; трансбронхијална аспирациона цитологија танком иглом навођена линеарним ендобронхијалним ултразвуком - "EBUS"; трансторакална аспирациона цитологија танком иглом под контролом ЦТ-а -"ТТП" и FNA периферних лезија на кожи и увећаних лимфних чворова. Уколико се укаже потреба врши се и engl. rapid on site evaluation - ROSE техника ради утврђивања адекватности цитолошких узорака добијених током бронхоскопије. Поред тога кад год се укаже потреба и могућност од цитолошких узорака се израђују цитоблокови који омогућавају имунохистохемијске анализе.

Годишње се уради између 11 и 12 хиљада хистолошких прегледа. Материјал за хистолошки преглед су: биопсија бронха, трансбронхијална биоспија (ТББ), катетер биопсија (КБ- "ТБЦА"), трансторакална иглена биопсија под контром ЦТа; биопсије плеуре добијена током видео асистиране торакоскопије ("ВАТС"); биоптички материјали добијени током медијастиноскопије; ивични исечци плућа и ресектати плућа. У току највећег броја операција које се изведу у Институту за плућне болести Војводине рутински се проводи дијагностика на мрзлим резовима "тзв. "ex tempore" дијагностика. Свакодневно се у просеку уради између 15 и 20 оваквих анализа. Од пријема материјала у Центру за патологију до јављања резултата прегледа у хируршку салу обично прође између 7 и 11 минута.

IMG 22162

Служба за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику тренутно поседује преко 70 имунохистохемијских антитела. Годишње су уради између 600 и 700 имунохистохемијских анализа у циљу дијагностике и разликовања примарних и секундарних тумора плућа, малигног мезотелиома, лимфома и тимома.

У Служби за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику се уради годишње између 50 и 60 обдукција. Сваки обдуковани случај се приказује и анализира на стручном састанку (танатолошки састанак) који се одржава једном недељно током целе године. Састанку присуствују сви лекари запослени у Институту за плућне болести Војводине као и они који су из других матичних кућа, а који обављају део специјализације у Институту за плућне болести Војводине.

IMG 22392

 

У Служби за патолошко-анатомску и молекуларну дијагностику се годишње уради више од 100 експертских консултативних прегледа хистолошких и цитолошких материјала послатих из регионилних болница које се налазе у Војводини, Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.

Процес израде хистолошких препарата је готово у потпуности аутоматизован и сведен на најкраћи временски период. Процес израде цитолошких препарата траје од неколико минута (брзе методе бојења - за интраопертаивну и по захтеву клиничара хитну цитолошку анализу) до 1 сат. Резултати хистолошког прегледа се издају у року од 24 сата до 5 дана уколико су потребне додатне анализе, док се резултати цитолошких прегледа издају у року од неколико минута до највише 48 сати. Тачност наших анализа износи преко 99%.

У Центру за патологију тренутно су запослени: три спацијалисте патолога, осам лабораторијских техничара, три помоћника обдуцента и две спремачице. Двоје специјалиста патолога су истовремено и специјалисти ужих специјализација (један из уже специјализације Медицинске цитологије и један из уже специјализације Клиничке патологије). Сви лекари су и доктори медицинских наука. Један од лекара је редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду (Дејан Вучковић), док су два лекара асистенти, који су у попступку избора у доценте Медицинског факултета у Новом Саду (Драгана Тегелтија и Алксандра Ловренски). Сва три лекара су укључена у узвођење теоријске и практичне наставе из Патологије на Интегрисаним студијама медицине, која се узводи на српском и енглеском језику; Опште и оралне патологије за студенте Стоматологије, која се изводи на српском и енглеском језику и из Патологије за студенте Здрвствене неге и медицинске рехабилитације, на Медицинском факултету у Новом Саду. Наставник учествује у извођењу наставе која се одржава у оквиру Докторских студија, специјалистичких студија из Патологије и субспецијалистичких студија из Клиничке патологије. Унутар последњих 25 година у Центру за патологију су оквиру специјализације из Патологије едукована 50 специјализаната. Од 2006. године у Центру се спроводи ужа специјализација из Медицинске цитологије.

Претходни и садашњи лекари Центра за патологију су у протеклим годинама написали више од 600 научно-истраживачких радова као и више десетина поглавља у разним уџбеницима, монографијама и практикумима. Били су ментори у више десетина доктората, мегистеријума и дипломских радова и учествују или су учестворвали у покрајинским и републичким научностраживачким темама и пројектима.

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

Проф. др сци. мед. Дејан Вучковић

Главни лабораторијски техничар: Далиборка Опарница

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567