LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • Стручна јавност
  • Наставна делатност

Наставна делатност

Институт за плућне болести Војводине обавља научно-истраживачку и образовну делатност.

Наставна је база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, у оквиру које се одвија  настава на српском и енглеском језику  за студенте опште медицине, стоматологије, фармације, медицинске рехабилитације, радиолошке технологије, здравствене неге,  последипломска настава и активности за стицање здравствених специјализација из интерне медицине, опште медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије, медицинске рехабилитације, клиничке фармакологије и фармације, уже специјализације из пулмологије и онкологије и за стицање академских звања мастера и доктора наука (студије  другог и трећег степена).

На  Клиникама и Службама се спроводи практична активност за медицинске сестре-техничаре, радиолошке и лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и за ученике средњих медицинских школа.

У Институту је запослено 117 доктора медицине, 49 има звање доктора медицинских наука.

Звање наставника или сарадника на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду има 34 (септембар 2018-те)  наших доктора.

Распореди предавања и вежби школске 2018/2019. године

Зимски семестар 2018/2019

Центар за симулацију и тренинг УКП II ИПБВ
Нова шема вежби за IV годину медицине
Распоред енглези УКП вежбе
Распоред предавања енглеска настава медицина IV година
Распоред предавања и вежби за студенте радиолошке технологије-1
Распоред предавања из клиничке пропедевтике за студенте здравствене неге
Распоред предавања рехабилитација
Распоред предавања стоматолози на енглеском језику
Распоред предавања за лекаре на специјализацији из инт. медиц. - пулмологија
Распоред предавања за студ. медицине
Распоред предавања за студенте стоматологије
Распоред стоматолози III година - вежбе

Вежбе УКП II

Распореди предавања и вежби школске 2017/2018. године

Летњи семестар 2017/2018. године

Eng Internal Medicine Летњи Семестар 2018
Eng Clinical Propedeutics Летњи Семестар 2018
Распоред Општа Медицина Специјализанти 2018
Распоред Предавања Клиничка Пропедевтика – Медицина Летњи Семестар 2018
Распоред Предавања Интерна Медицина IV Летњи Семестар Година 2017-2018
Распоред Предавања Здравствена Нега Интерна Медицина Летњи Семестар 2018

Зимски семестар 2017/2018. године

Распоред предавања за студенте медицине зимски семестар 2017-2018.годину

Распоред предавања енглеска настава стоматолози зимски семестар 2017-2018

Распоред предавања енглеска настава медицина IV година зимски семестар 2017-2018

Распоред предавања из клиничке пропедевтике за студенте здравствене неге зимски семестар 2017-2018

Распоред предавања рехабилитација зимски семестар 2017-2018

Распоред предавања за лекаре на специјализацији из ИМ - Пулмологија 2017-2018-3

Распоред предавања за студенте стоматологије зимски семестар 2017-2018

Распореди предавања и вежби школске 2016/2017. године

Летњи семестар 2016/2017. године

Распоред предавања на енглеском језику 2016/2017. године

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VIII семестар

Распоред предавања из Клиничке пропедевтике за студенте медицине III година, VI семестар

Распоред теоријске и практичне наставе из предмета Здравствена нега интернистичких болесника за студенте здравствене неге II година, IV семестар

Распоред вежби из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VIII семестар

Распоред вежби из Клиничке пропедевтике за студенте медицине III година

Распоред вежби из предмета Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином II година

 

Зимски семестар 2016/2017. године

Распоред вежби на енглеском језику из Увода у клиничку праксу 2 за студенте медицине II година

Распоред предавања на енглеском језику за студенте медицине IV година, VII семестар

Распоред предавања на енглеском језику студенте стоматологије III година, V семестар

Распоред предавања из предмета Геријатрија за студенте медицине V година

Распоред предавања из Клиничке пропедевтике за студенте здравствене неге II година, III семестар

Распоред теоријске и практичне наставе из Интерне медицине за студенте медицинске рехабилитације III година, V семестар

Распоред предавања за лекаре на специјализације из Интерне медицине - пулмологија

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VII семестар

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте стоматологије III година, V семестар

Распоред вежби из Увода у клиничку праксу 2 за студенте медицине II година

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567