LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Kонтинуирана медицинска едукација за медицинске сестре и здравствене техничаре

КМЕ подразумева активно и пасивно учешће на стручним састанцима, курсевима, семинарима, конгресима, симпозијумима. Обухвата и објављивање стручних чланака у стручним и научним часописима, решавање тестова, студијске боравке, усавршавање у оквиру постдипломских студија.

Поступак процене квалитета програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре врши Здравствени Савет Србије, преко Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, најмање четири пута годишње.

Један програм биће акредитован ако усавршава знања, вештине, стручност полазника, обрадује теме од већег социјално медицинског значаја, пружа конкретна објашњења на тему здравствене неге болесника, сестринских интервенција и превенција настанка неког здравственог проблема, а то је у домену стручности медицинских сестара и здравствених техничара и ако у целости доприноси унапређењу квалитета рада медицинских сестара и здравствених техничара.

Континуираном медицинском едукацијом се омогућује поступак релиценцирања тј. обнављања лиценце неопходне за самостално обављање посла и доказује стручна квалификованост Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567