LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичко-консyлтативне прегледе и дијагностичку обраду

01 poliklinika

Служба за пријем и збрињавње ургентних стања, специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностичку обраду, којој припада и Oдељење за специјалистичко - консултативне прегледе и дијагностику - Нови Сад као и Пулмолошка амбуланта у Клиничком центру Војводине, саставни је део Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици.

Садржај рада службе је превентивни, дијагностички, куративни и едукативни. Годишње се у амбулантно-пријемној служби прегледа преко 30.000 пацијената, од којих се преко 6.000 задржи на болничком лечењу.

Концепт заокруженог простора” какав се фаворизује у западној европи и америци, примењен је у амбулантно-пријемној служби поликлинике института, чиме је побољшана ефикасност рада и убрзана обрада пацијената, као и њихово прослеђивање вишим инстанцама Института ради даље дијагностике и лечења.

Поликлиничка делатност службе одвија се у амбуалнатма у оквиру одељења:

Састоји се од два одељења:

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консyлтативне прегледе

Одељење за  специјалистичко-консyлтативне прегледе и дијагностику Нови Сад

 

Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консyлтативне прегледе

је орагниѕовано у амбуланте:

 • Пријемна амбуланта за плућне болести

 • Амбуланта за збрињавање ургентних стања

 • Амбуланта торакалне хирургије

 • Амбуланта за ултразвучне прегледе и екг

 • Амбуланта онколошке комисије

 • Амбуланта за контролне прегледе

 • Амбуланта за терапију бола

 • Амбуланта за функционалну дијагностику

које су отворене у континуитету 24 сата и део су Пријемног блока Института за плућне болести Војводине где се остварује први контакт са пацијентима. Стални рад у овим амбулантама обављају два лекара, специјалиста пнеумофтизиолога током преподневних сати уз присуство специјалисте урегнтне медицине, док после подне и ноћу рад у овим амбулантама обавља дежурна екипа на челу са лекаром специјалистиом и медицинским техничарима. Амбуланта за збрињавање ургентних стања је опремљена свом неопходном опремом за потребе хитних реанимационих мера. У тој амбулантни се изводе и плеуралне пункције (дијагностичке и терапијске ) као и друге дијагностичке процедуре.

 • У АМБУЛАНТИ ТОРАКАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ
  током пре поднева ради специјалиста грудне хирургије, а после подне и ноћу рад у овој амбуланти обавља дежурни грудни хирург.

 • У АМБУЛАНТИ ЗА УЛТРАЗВУЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ И ЕКГ
  раде према унапред начињеном распореду специјалисти интерне медицине, специјалиста ургентне медицине и специјалисти пнеумофтизиолози.

 • У АМБУЛАНТИ ОНКОЛОШКЕ КОМИСИЈЕ
  раде специјалисти пнеумофтизиологије и интерне медицине за заврашеном субспецијализацијомиз онкологије. Ту се прати клиничко стање плућних онколошких пацијената и одређује се даља терапија према најновијим прихваћеним протоколима лечења и по потреби се предлаже евентуална додатна дијагностика.

 • У АМБУЛАНТИ ЗА КОНТРОЛНЕ ПРЕГЛЕДЕ
  се обављају заказане клиничке контроле пацијената који су лечени у Интитуту за плућне болести Војводине најчешће због ХОБП-а, плућне тромбоемболије, пнеумонија, плућних манифестација системских болести и цистичне фиброзе. У оквиру ове амбуланте ради и амбуланта за терапију бола која своју делатност најчешће повезује и са онколошком комисијом јер међу онколошким пацијентима има највише оних којима је потребна терапија бола.

Годишње се у овим амбулантама прегледа око 44.000 пацијената с тим да се преко 6.000 пацијената прими на хоспитализацију.

 • ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРИЈЕМНЕ АМБУЛАНТЕ МОГУ ДА СЕ ДОБИЈУ НА ТЕЛЕФОН: +381 21- 480 5287.ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ
И ДИЈАГНОСТИКУ
(НОВИ САД)

На одељењу здравствене услуге пружа 5 лекара

 • интерниста-пулмолог, доц. др Мирослав Илић – начелник одељења

 • пнеумофтизиолог-алерголог др. јелена Јанков Матић,

 • пнеумофтизиолог др. Стеван Сомборац и

 • пнеумофтизиолог др сци мед Кристина Тот Вереш,

 • као и 11 медицинских сестара,

 • 2 физиотерапеута и

 • РТГ техничар.

Одељење има три организационе целине:

 • Одсек за дијагностичке прегледе

 • Дневна болница

 • Одсек респираторни рехабилитациони третман

Лекари обављају и консултативну делатност у Клиничком центру Војводине. У служби се обављају и специјалистички прегледи у хируршкој амбуланти за гојазне (проф. др Мирослав Илић, хирург), специјалистички преглед физијатра Асс. др сци мед Данијеле Кухајде специјалисте физијатра и прегледи УЗ срца (ЕХО) од стране проф. др Ивана Копитовића, интернисте-пулмолога.

Присутан је растући тренд прегледаних пацијената током године.

2016.г. је било 15600 спец. прегледа, 2017. тај број прелази 20000, а сада на крају 2018 он износи близу 22000.

 • ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ОДЕЉЕЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ И ДИЈАГНОСТИКУ - НОВИ САД НА ТЕЛЕФОН: +381 21- 521 345 и 523 545

Начелник одељења:
Доц. Др Мирослав Илић

Главна сестра:
МСТ Јадранка Сиришки

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

др сци. мед. Дарко Тасић

Главна сестра: Вида Продић

 
 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567