LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Druga redovna nadzorna poseta Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

Institut za plućne bolesti Vojvodine je od maja 2015. godine akreditovna zdravstvena ustanova. Sertifikat o akreditaciji je dobijen na period od sedam godina. Održavanje akreditacije, u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova, obuhvata godišnji nadzor ocenjivača iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS), koji treba da utvrde da li se akreditacija u Institutu održava u skladu sa akreditacionim standardima.

Dana 12. Juna 2017. godine, tim ocenjivača AZUS-a, u sastavu: Dr Radoslav Milošević, specijalista urgentne medicine i Biljana Lukić, diplomirani pravnik, obavili su drugu redovnu nadzornu posetu. Istoj je prisustvovala i Svetlana Drča, viši stručni saradnik AZUS-a.

Prof. dr Ilija Andrijević, direktor Instituta, ocenjivačima je prikazao unapređenja koja su postignuta tokom prethodne godine, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje Centra za radioterapiju, kojim je proces lečenja obolelih od malignih bolesti pluća poboljšan, jer obuhvata dijagnostiku i celokupno lečenje (hemioterapiju, hirurške operacije i radioterapiju – zračenje). Otvaranjem i stavljanjem u funkciju Centra za radioterapiju, u sklopu Kamenice 2, omogućena je pravovremena usluga zračne terapije pacijentima koji su na istu čekali i po godinu dana. Otvoreni su novi prostori u kojima se nalaze Centar za patologiju, opremljen novom savremenom opremom za patohistološku i citološku dijagnostiku i torakalni šok koji raspolaže sa 11 kreveta opremljenih kompletnom opremom za monitoring. Nabavljena je nova medicinska oprema: nova konzola za VCT skener, aparat za anesteziju, rigidni bronhoskop, kriomikrotom, procesor za automatsku fiksaciju tkiva, aparat za automatsko kalupljenje tkiva, aparat za automatsko bojenje pločica. Obnovljena je internet stranica Instituta, koja se u svakom trenutku ažurira.

Direktor je naglasio da će slediti viziju razvoja Instita za plućne bolesti Vojvodine kao prepoznatljive zdravstvene ustanove u regionu i šire, koja teži da ostane vodeća u lečenju plućnih bolesnika.

"Naša vizija je da budemo najbolji. Težnja uspehu i napretku usmerava naše delovanje u tri pravca. Uspešno lečeni i zadovoljni pacijenti! Zadovoljni zaposleni, motivisani u radu, sa osećajem pripadnosti Institutu kao svojoj kući. Zadovoljene potrebe drutvene zajednice u cilju pružanja zdravstvene zaštite na najvišem mogućem nivou".

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost, Prof. dr Biljana Zvezdin, ukazala je na značaj i sprovođenje kontinuirane edukacije i usvajanja novih saznanja i praktičnih aktivnosti iz medicinske struke i zdravstvene nege, realizovane projekte i klinička istraživanja, dostignuća i nagrade u prethodnoj godini, što jesu strateški ciljevi Instituta.

”Znanje je ključna kompetentnost u razvoju Instituta, stalno učenje, prilagođavanje i menjanje” i “Razvoj naučno-istraživačke delatnosti je u ulozi prevencije oboljevanja, unapređenja metoda dijagnostike i lečenja, kao i poboljšanja kvaliteta života opšte populacije”.

Koordinator za akreditaciju i Predsednik Komisije za kvalitet, Sašenka Mirković, predočila je ocenjivačima Plan unapređenja kvaliteta i dokumentaciju u vezi sa praćenjem izvršenja Plana.

Potom su ocenjivači razgovarali sa dr sci. med. Sanjom Hromiš, upravnicom Klinike za opstruktivne bolesti i akutne pneumopatije, kao predstavnikom tima za internističke grane i ostalim članovima tima, koji su prikazali dokumentaciju kao dokaze kontinuiteta i planove za unapređenje, od koji se naročito izdvajaju formiranje Odeljenja za poluintenzivnu negu i Kabineta za alergologiju u sklopu Klinike za opstruktivne bolesti i akutne pneumopatije, otvaranje angiosale sa konzolom za tretman plućnih tromboembolija u sklopu Klinike za urgentnu pulmologiju, rekonstrukcija prostora u kojem su bile prostorije Centra za patologiju u četiri bolesničke sobe za pacijente na zračnoj terapiji u okviru Klinike za pulmološlu onkologiju.

Iz razgovora sa vođom tima za hirurške grane, upravnikom Klinike za grudnu hirurgiju, prof. dr Milošem Koledinom, ocenjivači su saznali o unapređenjima kada je u pitanju grudna hirurgija. Torakalni šok je upravo ovih dana preseljen u Kamenicu 2, opremljen novom medicinsko opremom i proširenim kapacitetom na 11 kreveta.

Mr dr Sonja Vitorović, načelnik Centra za radioterapiju, skrenula je pažnju na listu čekanja za zračenje, na kojoj je bilo 398 pacijenata, na dan 31.08.2016. godine, kada je u Centru ozračen prvi pacijent. Na današnji dan, na listi čekanja se nalazi 128 pacijenata, od koji je oko sto na čekanju, jer pre zračne moraju dobiti hemioterapiju. Ostalih dvadesetak je u pripremi za obradu za zračenje, odnosno potrebna im je dodatna dijagnostika za procenu zračne terapije. Pacijent na zračnu terapiju ne čeka duže od sedam dana. Dr Sonja Vitorović je prikazala plan unapređenja u smislu uvođenja novih naprednih tehnika radioterapije – IMRT/VMAT, IGRT, respiratory gaiting u Centru za radioterapiju.

Ocenjivači su nastavili razgovor sa ostalim timovima, za urgentnu medicinu, laboratorijsku dijagnostiku, životnu sredinu, ljudske resurse, upravljanje informacijama, edukaciju i za farmaceutsku delatnost.

Po završetku razgovora sa timovima, ocenjivači su u pratnji koordinatora akreditacije obišli Centar za radioterapiju.

Time je drugi redovan nadzor AZUS-a završen, o rezultatima nadzora, našoj ustanovi će biti dostavljen zvanični izveštaj AZUS-a.

AZUS2 v   AZUS7 MALA v  

AZUS8 v   AZUS4 v

FaLang translation system by Faboba

АЗУС акредитација

Више..

WSD 2021 News

Више..

WSD 2022

Више..

WSC Spotlight 2020

Више..

COVID-19 - Informacije i uputstva

Више..

Svetski dan sepse 2019

Више..

IV Конгрес интензивне медицине

Више..

TPCE

Више..

Etički Odbor

Више..

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567