LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Centar za molekularnu genetiku

U novembru 2014. godine u Institutu za plućne bolesti Vojvodine otvorena je Laboratorija za molekularnu genetiku koja se izdvojila kao samostalni Centar za molekularnu genetiku u januaru 2016. godine.

Centar je opremljen savremenom opremom čime je omogućeno izvođenje testova za ispitivanje molekularne biologije malignih ćelija. U Centru se vrši priprema humanih citoloških i histoloških uzoraka tumora, uzoraka krvi i krvne plazme, izolovanje nukleinskih kiselina, DNK i RNK, a zatim, i njihovo molekularno proučavanje kroz izvođenje metode lančane reakcije polimeraze u stvarnom vremenu (real time PCR).

DSC 6995

Ovim analizama izgrađen je novi pristup u kliničko-onkološkoj praksi koji zahteva preciznu molekularnu  dijagnostiku tumora, klasifikaciju tumora, odabir najboljeg terapijskog režima, procenu i praćenje terapijskog odgovora. Utvrđivanje postojanja izmenjenih gena i/ili proteina, kao i izmenjene genske ekspresije u malignim ćelijama, diktira primenu savremenih terapijskih modaliteta, tzv. personalizovane terapije, kojom se omogućuje primena leka koji će ciljano delovati na maligno-transformisane ćelije, uz poštedu zdravih ćelija, čime se produžava život i poboljšava kvalitet života onkoloških pacijenata.

Centar je započeo svoj rad testiranjem prisustva mutacija u domenu EGFR gena iz histoloških i citoloških uzoraka, kao i uzoraka krvi, u cilju definisanja prediktivnih faktora za nove lekove u pulmološkoj onkologiji.

DSC 6994

Centar za molekularnu genetiku postigao je izuzetan uspeh u kontroli kvaliteta rada, čime je stekao sertifikat EMQN-a (European Molecular Genetics Quality Network) za kvalitet.

Uz velike želje, ambicije i rad, u planu je proširenje spektra genetsko-dijagnostičkih testova, razvoj novih metodoloških procedura, sa ciljem unapređenja zdravstvene, naučne i istraživačke delatnosti. Takođe, budući da je genetika danas postala neizostavan deo svih grana medicine, naši planovi su usmereni i na uvođenje genetskih testova u druge oblasti plućne patologije.

U Centru su zaposleni lekar – specijalista patolog-subspecijalista Medicinske citologije, magistar farmacije na specijalizaciji iz Medicinske biohemije i viši laboratorijski tehničar.

 

 

sertigikat molekularna

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567