LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • INSTITUT
  • Klinika za tuberkulozu i intersticijumske bolesti pluća

Klinika za tuberkulozu i intersticijumske bolesti pluća

Osnovne delatnosti Klinike su dijagnostika i lečenje bolesti plućnog intersticijuma među kojima je najčešća idiopatska plućna fibroza kao i dijagnostika i lečenje granulomatoznih bolesti među kojima su dve najčešće sarkoidoza i tuberkuloza. Na tuberkulozu danas otpada svega oko 15% kapaciteta Klinike, zahvaljujući smanjenju stope oboljevanja od ove bolesti na 14/100.000 u Vojvodini tokom poslednjih 12 godina.
Na Klinici je zaposleno 9 lekara – 1 pulmolog, 1 internista, 4 pneumoftiziologa, 1 lekar na specijalizaciji iz interne medicine i 2 klinička lekara. Od ovih lekara su doktori nauka, od kojih je 1 redovan profesor i 2 vanredna profesora. Na klinici rade 23 medicinske sestre, od toga 1 glavna sestra, 4 sestre odseka, 3 terapeuta i 15 sestara u smeni.

Klinika za granulomatozne i intersticijumske bolesti ima kapacitet od 62 postelje. Raspolaže sa 17 bolesničkih soba, od kojih su 7 šestokrevetne a 10 dvokrevetne. Svaka soba ima svoje kupatilo, a sve bolesničke sobe su opremljene centralnim kiseonikom i klima uređajima. Tokom 2016. godine na klinici je lečeno 1159 bolesnika koji su ostvarili 19 483 bolesničkih dana, a prosečna dužina lečenja je iznosila 17 dana.

Oktobra 2014. godine je osnovan Odsek za izolaciju zaraznih tuberkuloznih bolesnika, koga čine 3 bolesničke sobe sa ukupnim kapacitetom 9 bolesnika. Ovaj Odsek je fizički odvojen od ostalog dela Klinike i u njemu se u potpunosti sprovode mere kontrole TB infekcije u skladu sa Standardnim operativnim procedurama.

Do 1. aprila 2015. u toku je bio desetogodišnji projekat “Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. Svi lekari klinike su bili uključeni u ovaj projekat kao članovi ekspertskog tima, supervizori, edukatori. Edukacije svih profila zaposlenih na klinici se sprovode u skladu sa planom i programom edukacija. Posebna pažnja je obraćena na edukaciju o merama sprečavanja i suzbijanja nozokomijalne infekcije bacilom tuberkuloze, pred otvaranje odseka za izolaciju. Ovom edukacijom su bili obuhvaćeni i svi ostali zdravstveni i pomoćni radnici van klinike koji u sklopu svog posla imaju potrebe da ulaze na odsek (servirke, tehnička lica, laboranti), kao i pacijenti i članovi njihovih porodica.

I po završetku Projekta kontrole TB u Srbiji, lekari Klinike imaju vodeću ulogu u kontroli ove bolesti u Vojvodini, preko edukativnih seminara, specijalnih radionica, supervizijskih poseta ustanovama u Vojvodini koje leče tuberkulozu, kao i pružanjem konsultativnih usluga preko Komisije za granulomatozne i intersticijumske bolesti.

Od 01.01.2015. godine u Institutu za plućne bolesti Vojvodine počeo da se primenjuje kvantiferonski test (QFT test). Ovaj test se koristi za detekciju latentne tuberkulozne infekcije (LTBI). Za razliku od PPD testa ovaj test je pozitivan samo u slučajevima prisutne infekcije sa Mikobakterijumom tuberkuloze a ne i kod primenjene BCG vakcine. Test se radi u Imunološkoj laboratoriji Instituta za plućne bolesti Vojvodine. Prednost ove metode dokazivanja LTBI u odnosu na PPD testiranje je i u tome što je dovoljan samo jedan dolazak u laboratoriju a ne dve posete lekaru u razmaku od 72 sata kao što je to kod PPD testiranja.

Iako je Klinika osnovana prevashodno za dijagnostiku i lečenje tuberkuloze, savremeni trendovi pada broja obolelih u Srbiji i Vojvodini doveli su do toga da se Klinika sve više usmerava na dijagnostiku i lečenje kako sarkoidoze, tako i bolesti plućnog intersticijuma. Zbog toga je i promenjen naziv klinike. U ovim bolestima je tokom poslednje decenije došlo do značajnih novih saznanja u vezi dijagnostike i lečenja, te se lekari klinike sve više usmeravaju i usavršavaju i u tim oblastima.

U skladu sa tim je i prepoznavanje multidisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju bolesti plućnog intersticijuma i osnivanje Komisije za granulomatozne i intersticijumske bolesti koju čine kliničari pulmolozi/pneumoftiziolozi klinike, radiolog i patolog. Ova Komisija donosi konačne odluke o dijagnostici i lečenju aktivne i latentne tuberkuloze, sarkoidoze i ostalih granulomatoznih i intersticijumskih bolesti. Na komisiji se razmatraju slučajevi kako ležećih tako i ambulantnih bolesnika koji se mogu slati po preporuci regionalnog pneumoftiziologa /pulmologa ili lekara neke druge specijalnosti koji se bavi lečenjem sistemskih bolesti koje mogu zahvatiti i plućni intersticijum (imunolog, reumatolog itd.). Komisija radi utorkom i četvrtkom od 11 časova a zakazivanje pregleda je preko Ambulante za kontrolne preglede Instituta (021/4805114).

Svi zdravstveni radnici klinike se neprekidno usavršavaju u oblastima svoga rada preko edukativnih seminara, stručnih sastanaka i kongresa u zemlji i inostranstvu, na kojima učestvuju ne samo kao slušaoci, nego i kao aktivni učesnici preko organizovanja seminara i simpozijuma, uvodnih predavanja, oralnih i poster prezentacija.

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Klinike:

Prof. dr sci. med. Miroslav Ilić

Glavna sestra Klinike: Krstana Aleksić

 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567