LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • Stručna javnost
  • Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija

Stručno usavršavanje zaposlenih zdravstvenih radnika i saradnika se podstiče od osnivanja ustanove. Kontinuirana edukacija se sprovodi prema pravilniku Ministarstva zdravlja Republike Srbije učešćem na akreditovanim skupovima, studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu, usavršavanjem na poslediplomskim studijama i zdravstvenim specijalizacijama i objavljivanjem stručnih publikacija. Cilj je praćenje i usvajanje novina medicinske nauke i zdravstene nege, kao i veština za unapređenje kvaliteta rada i zdravstvenih usluga. Tokom svake godine se u našoj ustanovi održi oko dvadeset stručnih sastanaka, koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Predavači su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u IPBV ili u drugim institucijama, po pozivu. IPBV koordinira kontinuiranu edukaciju doktora pneumoftizioloških službi na području Vojvodine, organizator je i drugih vidova kontinuirane edukacije (kursevi, kongresi ili simpozijumi) koje posećuju zdravstveni radnici i saradnici iz naše zemlje ili inostranstva. Kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem se omogućuje produženje licence i dokazuje stručna kvalifikovanost u Lekarskoj komori i Komori medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dodaci: Sve neophodne formulare možete preuzeti sa internet stranice Zdravstvenog saveta Srbije http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/index.php?page=4 Detaljne informacije o: "45. godišnjem sastanku pulmologa Vojvodine" možete pogledati ovde http://www.respmed2015.rs IV kongresu respiratorne medicine 2015 možete pogledati ovde https://www.respmed2015.rs/kongres-2015/

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567