LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Kontinuirana medicinska edukacija za medicinske sestre i zdravstvene tehnićare

KME podrazumeva aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima, kursevima, seminarima, kongresima, simpozijumima. Obuhvata i objavljivanje stručnih članaka u stručnim i naučnim časopisima, rešavanje testova, studijske boravke, usavršavanje u okviru postdiplomskih studija.

Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane medicinske edukacije za medicinske sestre i zdravstvene tehničare vrši Zdravstveni Savet Srbije, preko Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, najmanje četiri puta godnje.

Jedan program biće akreditovan ako usavršava znanja, veštine, stručnost polaznika, obraduje teme od većeg socijalno medicinskog značaja, pruža konkretna objašnjenja na temu zdravstvene nege bolesnika, sestrinskih intervencija i prevencija nastanka nekog zdravstvenog problema, a to je u domenu stručnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehnara i ako u celosti doprinosi unapređenju kvaliteta rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Kontinuiranom medicinskom edukacijom se omogućuje postupak relicenciranja tj. obnavljanja licence neophodne za samostalno obavljanje posla i dokazuje stručna kvalifikovanost Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehnara Srbije.

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567