LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • Stručna javnost
  • Nastavna delatnost

Nastavna delatnost

Institut za plućne bolesti Vojvodine obavlja naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost.

Nastavna je baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u okviru koje se odvija  nastava na srpskom i engleskom jeziku  za studente opšte medicine, stomatologije, farmacije,  zdravstvene nege,  poslediplomska nastava i aktivnosti za sticanje zdravstvenih specijalizacija iz interne medicine, opšte medicine, hirurgije, urgentne medicine, patologije, radiologije, medicinske rehabilitacije, kliničke farmakologije i farmacije, uže specijalizacije iz pulmologije i onkologije i za sticanje akademskih zvanja mastera i doktora nauka (studije  drugog i trećeg stepena).

Na  Klinikama i Zavodima se sprovodi praktična aktivnost za medicinske sestre-tehničare, radiološke i laboratorijske tehničare, fizioterapeute i za učenike srednjih medicinskih škola.

U Institutu je zaposleno 117 doktora medicine, 49 ima zvanje doktora medicinskih nauka.

Zvanje nastavnika ili saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu ima 34 (septembar 2018-te) naših doktora.

Rasporedi predavanja i vežbi školske 2018/2019. godine

KBB

Rasporedi predavanja i vežbi školske 2017/2018. godine

KBB

Rasporedi predavanja i vežbi školske 2016/2017. godine

Letnji semestar 2016/2017. godine

Raspored predavanja na engleskom jeziku 2016/2017. godine

Raspored predavanja iz Interne medicine za studente medicine IV godina, VIII semestar

Raspored predavanja iz Kliničke propedevtike za studente medicine III godina, VI semestar

Raspored teorijske i praktične nastave iz predmeta Zdravstvena nega internističkih bolesnika za studente zdravstvene nege II godina, IV semestar

Raspored vežbi iz Interne medicine za studente medicine IV godina, VIII semestar

Raspored vežbi iz Kliničke propedevtike za studente medicine III godina

Raspored vežbi iz predmeta Zdravstvena nega internističkih bolesnika sa internom medicinom II godina

 

Zimski semestar 2016/2017. godine

Raspored vežbi na engleskom jeziku iz Uvoda u kliničku praksu 2 za studente medicine II godina

Raspored predavanja na engleskom jeziku za studente medicine IV godina, VII semestar

Raspored predavanja na engleskom jeziku studente stomatologije III godina, V semestar

Raspored predavanja iz predmeta Gerijatrija za studente medicine V godina

Raspored predavanja iz Kliničke propedevtike za studente zdravstvene nege II godina, III semestar

Raspored teorijske i praktične nastave iz Interne medicine za studente medicinske rehabilitacije III godina, V semestar

Raspored predavanja za lekare na specijalizacije iz Interne medicine - pulmologija

Raspored predavanja iz Interne medicine za studente medicine IV godina, VII semestar

Raspored predavanja iz Interne medicine za studente stomatologije III godina, V semestar

Raspored vežbi iz Uvoda u kliničku praksu 2 za studente medicine II godina

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba