LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Prava pacijenata

 

PRAVA I DUŽNOSTI PACIJENATA

Zakon o pravima pacijenata definiše prava pacijenta, a ona ga jasno postavljaju u središte pružanja zdravstvenih usluga.

PRAVA PACIJENATA:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

 • Pravo na informacije

 • Pravo na preventivne mere

 • Pravo na kvalitet pružanja ѕdravstvene usluge

 • Pravo na beѕbednost pacijenta

 • Pravo na obaveštenje

 • Pravo na slobodan iѕbor

 • Pravo na drugo stručno mišljenje

 • Pravo privatnost i poverljivost

 • Pravo na pristanak

 • Pavo na uvid u medicinsku dokumentaciju

 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju

 • Pravo pacijenta kojui učestvuje u medicinskom istraživanju

 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

 • Pravo na olakšavanje patnje i bola

 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

 • Pravo na prigovor

 • Pravo naknadu štete

DUŽNOSTI PACIJENATA:

 • Odgovornost pacijenata za lično zdravlje

 • Odgovornost pacijenata prema drugim korisnicima zdravsvenih usluga

 • Odgovornost pacijenata prema zdravsvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada, zaštitniku osiguranika ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Osim pacijenta, pravo na prigovor ima rodbina pacijenta, odnosno njegov zakonski zastupnik.

 

 

Zakon o pravima pacijenta

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567