LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Centar za informacione tehnologije i tehničke poslove

Jedna od najnovijih organizacionih celina IPBV je i CIT – Centar za informacione tehnologije koji čine:

  • Odsek za informacione tehnologije
  • Odsek za održavanje medicinske opreme
  • Odsek štamparije i knjigoveznice
  • Odsek za tehničke poslove

Odsek za informacione tehnologije je zadužen za održavanje i razvoj integrisanog bolničkog informacionog sistema (IBIS), praćenje i primenu novih informatičko-tehnoloških rešenja radi opšte digitalizacije svih procesa na Institutu. IBIS je razvijen u saradnji sa novosadskom informatičkom kućom „Prokomsoft“ www.prokomsoft.rs. Sve medicinske i finansijsko-računovodstvene aktivnosti Instituta se od 12.12.2012. obavljaju kroz IBIS, koji je danas najsavremeniji i najkompletniji informacioni sistem u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. IBIS ima oko 300 računarskih radnih stanica, 5 servera, lokalnu računarsku mrežu koja povezuje sve etaže zgrade Instituta (Kamenica 1 i Kamenica 2) kao i Polikliniku u Novom Sadu. Operativan je 24 časa dnevno 365 dana u godini i sadrži veliku bazu podataka, elektronske kartone pacijenata i podatke svih njihovih poseta i medicinskih izveštaja, RTG i CT zapise. Sva medicinska dokumentacija, nalazi i izveštaji se generišu i čuvaju u digitalnom obliku. Trenutno sistem u svojoj bazi podataka ima registrovano preko 170.000 bolesnika sa svojim digitalnim istorijama bolesti i preko 2.200.000 medicinskih izveštaja. IBIS omogućava i kreiranje raznih statističkih izveštaja i pregleda, neophodnih bolničkom menadžmentu za poboljšanje kvaliteta rada Instituta u skladu sa modernim medicinskim poslovanjem.

Pored svoje osnovne delatnosti zaposleni u ovom centru bave se i informatičkom obukom zaposlenih, podrškom pri izradi naučnih i stručnih radova i publikacija, tehničko-tehnološkom podrškom u organizovanju naučnih i stručnih seminara i kongresa i dr. CIT održava internet prezentaciju IPBV www.institut.rs i www.respiron.rs sajt časopisa Respiron.

Odsek za održavanje medicinske opreme je zadužen za održavanje medicinskih aparata i elektronskih uređaja. U upotrebi je i oprema iz osamdesetih i devedesetih godina, kao i aparati najnovije generacije. Svaki od ovih aparata je neophodan za pružanje zdravstvenih usluga.

Odsek štamparije i knjigoveznice, čine dva radnika u štapariji i dvoje zaposlenih u knjigoveznici koji pružaju podršku izdavačkoj delatnosti Instituta.

Odsek za tehničke poslove, čine 2 vozača putničkih automobila i flurobusa i pomoćni radnici i spremačice raspoređeni po Klinikama i Centrima IPBV.

FaLang translation system by Faboba

Načelnik Centra:

Zoran Potić, dipl. inž. elek. i inf.